Menu

Reklam1

Freitag, 5. Oktober 2018

Yol Çizgileri nedir ve ne anlam İfade eder? ilk kim icad etti?


Yol Çizgileri nedir ve ne anlam İfade eder? ilk kim icad etti?

Yol Çizgileri’ni kim buldu

Michigan eyaleti Wayne County Trafik komitesi Edward Norris Hines, karayolunun iki yanını birbirinden ayıran beyaz güvenlik çizgilerini akıl etti. Karşıt yönden gelen trafiği ayırmak için bir yolun ortasında bir çizgi çizme fikri, Hines’in aklına, süt sızdıran bir süt arabasının, caddede iz bırakmasını gördükten sonra çıktı.

Bir diğer rivayet ise İngiliz yetkililere bu konuda ilk önerinin, arabası olmadığı halde River Road yolundan sık sık geçmek zorunda kalan bir çiftçiden geldiğidir.

1911 yılının sonbaharında, bu konudaki ilk uygulama, Trenton yakınlarındaki River Road üzerinde yapıldı.

1890’da bir bisikletçi olarak Hines, Michigan’da, ilçe yollarının geliştirilmesi için Good Roads organizasyonunu kurdu. Aynı zamanda Detroit Wheelmen bisiklet kulübünün başkanıydı. 1909’da Hines, Horatio Earle ile birlikte, dünyadaki ilk yaya kaldırımını fikrini ortaya attı ve yaptırdı.

İngiltere’de de, 1914 yılında, Londra Fonkstone yolu üzerindeki tehlikeli virajlar, beyaz çizgilerle yolun bölünmesi sayesinde daha güvenli hale getirildi.

1922 yılına gelindiğinde, Wayne County’deki tüm önemli yolların orta çizgileri vardı. Yol çizgileri, karayolu ulaşımı tarihinde en önemli trafik güvenliği fikirlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Kara yollarından karların temizlenmesi ve kaldırılması Hines’in yeniliklerinden bir diğeri oldu. 1935 yılında Hines, otoyolları ilerlemesine yaptığı olağanüstü katkılar için George S. Bartlett Ödülü aldı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra beyaz yol çizgileri, tüm dünyada yaygınlaştı. 1957 yılında, Avrupa’da yapılan bir anlaşma ile çift yol çizgileri kabul edildi.

Trafik işaretlerini kim buldu

İngiltere’de, bölgesel bisiklet kulüpleri tarafından 1879 yılının Aralık ayında karayollarının kimi bölümlerine takıldı. Tahta direkler üzerine metal plakalar çakılarak elde edilen bu ilk trafik işaretlerinin üzerinde şu uyarı vardı:

“BİSİKLETÇİLER, DİKKAT. BU TEPE TEHLİKELİDİR” İlk yıl yaptırılan 25 uyarının nerelere çakıldığı tam olarak bilinemiyor. Arabalar için “ilk trafik işareti” ise, 1901 yılının Ekim ayında il yönetiminden gerekli izin alınarak İngiltere’nin Gloucester kentinde Birdlip Tepesi’ne takıldı. Bu uyarı işaretini Kraliyet Otomobil Kulübü hazırlatmıştı.

Yerel yetkililer tarafından hazırlatılan trafik işaretlerinin karayollarına konulması ise 1903 yılında çıkarılan Motorlu Araçlar Yasası’ndan sonra başlatıldı. 10 Mart 1904 günü, trafik işaretlerinin biçimlerine ilişkin öneriler yayınlandı. Ancak, yerel yetkililer bu önerilere uyup uymamak konusunda serbesttiler. Söz konusu önerilerde, 45 cm çapındaki yuvarlak metal tabakalar üzerinde etrafı beyaz bir çember içinde hız sınırları, kırmızı zemin üzerinde çeşitli yasaklar, kırmızı üçgen zemin üzerinde çeşitli uyarılar bulunuyordu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, yerel yetkililer, bu önerileri dikkate alıp almamakta kesinlikle serbesttiler. Pek çoğu da dikkate almadı. Bunun doğal bir sonucu ‘olarak, çok değişik biçim ve renkte trafik sinyalleri türedi. Bunlar yöreden yöreye öylesine farklılıklar gösteriyorlardı ki, bir yerden bir başka yere ilk kez giden bir sürücünün yoldaki işaretleri arabasıyla giderken çabucak görüp kavrayabilmesi olanaksızdı. 1930 yılında çıkarılan bir yasa ile, ülkenin her tarafında tek tip trafik işaretleri kullanılmasına başlandı.

Belirli sayıda da olsa, ilk ulusal nitelikteki trafik işareti uygulamasını başlatan ülke Fransa’dır. 1903 yılında Otomobilciler Derneği tarafından hazırlanıp, Fransa’nın her yerinde geçerli olan tek tip trafik işaretlerinden bazıları, günümüzde de kullanılmaktadır. Bunlar, “Sola dön”, “Sağa dön”, “Köprü”, “Eğimli yol”dur.

İlk uluslararası karayolu trafik levhaları ise, 1909 yılında Paris’te toplanan Uluslararası Motorlu Araçlar Konvansiyonu’nda saptandı. Avrupa’nın pek çok ülkesi bu toplantıya katıldı ve alınan kararlan uyguladı. İngiltere ise toplantıya katılmamıştı. Paris’te alınan kararlardan yalnızca beş tanesini 1929 yılında uygulamaya koydu.

Halen tüm dünyada kullanılan karayolu trafik işaretleri de boyut, biçim ve anlatım olarak 1949 yılında Cenevre’de yapılan Birleşmiş Milletler Karayolu Ulaşımı Konferansı’nda saptandı.

Yol Çizgileri nedir ve ne anlam İfade eder ?

Günlük hayatımızın birçoğu yollarda geçer ve araç kullanırken uymamız gereken kurallar vardır,bu kuralların başlıcalarından biri ise Trafik yol çizgileridir.Yol Çizgilerine uymadığımız taktirde başımıza tehlikeli işler açabiliriz.Örnek verecek olursak bir aracı sollama yaparken çizgilere uymamız gerekmektedir,uymazsak karşıdan gelen araç bize çarpabilir buda hem kendi hayatımızı, hemde karşı taraftaki araçta bulunanların hayatını riske atmaktır.Peki bu yol çizgileri nelerdir? Nerelerde Kullanılır? gelin birlikte inceleyelim.

Kesik Kesik Yol Çizgisi: Kurallara uyarak öndeki araç geçilebilir yada şerit değiştirilebilir.

Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir araç geçilemez ve şerit değiştirilemez.

Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi: Sadece bir yönde geçme yasağı vardır. Araca yakın olan çizgi nasılsa onun kurallarına göre hareket edilir.

Yan Yana iki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol haline getirmiştir yani refüj anlamına gelir.Hiçbir şekilde çizgilerin soluna geçilmez.

Park Yeri Çizgileri: Araçların durdurabileceği park yerlerini gösterir.

Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıdan karşıya güvenle geçebilmesinde kullanılır.

Yön Okları: Özellikle kavşaklara yaklaşırken gidilecek veya dönülecek yöne göre önceden şerit seçilmesini gösteren çizgilerdir.

Azami Hız Sınırı: Taşıt yollarına yazılan sayılar bu yolda gidilebilecek hızı gösterir.

Sarı Renkli Çizgiler: Sarı çizgiler beyaz çizgilere göre üstündür.Sarı yol çizgilerinin kurallarına uyulur.

Park Yasağı Çizgileri: Park etmenin yasak olduğu yerlerde bordur taşına yada kaplamayla çizilen çizgilerdir.

Diğer işaretleme elemanları da kenar taşı,oto korkuluğu,bordur taşı gibi elemanlardır.Düz yollarda kenar taşları arası 50 metredir.
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen