Menu

Reklam1

Mittwoch, 27. Juni 2018

Kavmin En Rezili Reis Olmadan, Kıyamet Kopmaz (Kar©glanin 26 Haziran 2018 Vaazi)Kavmin En Rezili Reis Olmadan, Kıyamet Kopmaz
(Kar©glanin 26 Haziran 2018 Vaazi)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm

Meali :

Rabbimiz bizi kafirliğin sebebi kılma, bağışla bizleri, ey Rabbimiz Muhakkakki Sen izzet ile Hükmedenlerdensin.

Sadakallahul Aziym Mümtehine 5. ayet


---oOo---

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

Kavme, onların en rezil ve alçağı (erzel olanı) reis olmadan, Kıyamet başlarına gelmez.

( Hadis-i Şerif , Tirmizi, Fiten 39, (2211))

"Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
"Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

Yolculugumuza başliyoruz :

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip
olur!" buyurmuşlardı. (Yanındakiler "Ey Allah'ın Resûlü! Bunlar nelerdir?" diye
sordular. Aleyhissalâtu vesselâm saydı:

-Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki
sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse,

-Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar)
ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman,

-Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman.

-Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği;

-Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı;

-Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta
vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman.

-Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu;

-(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren
zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği;

-(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği;

-İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği;

- şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği;
-Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar
ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı
(hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi)
bekleyin."

( Hadis-i Şerif ,Tirmizi, Fiten 39, (2211)

Peygamber Efendimiz peygamberlerin sonuncusu olduğuna nazaran, Cebrâil aleyhisselâmın O'nun irtihalinden sonra vahiy(Ayet ve Hadis) getirme vazifesiyle dünyaya gelmeyeceği açıktır. Bununla birlikte melekler, kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmek üzere Allah Teala’nın izniyle her zaman dünyaya inerler. Cebrâil aleyhisselâm da melek, hem de dört büyük melekten biri olduğuna göre vahiy getirme vazifesi dışında başka bir iş için onun da inmesi muhtemeldir, inebilir. Nitekim Kadir suresinde bu durumu ifade eden ayet :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Meali :

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede (Kadir Gecesinde), Rablerinin izniyle her türlü iş için, çok kereler iner çıkarlar.

(Sadakallahul Aziym Kadir suresi 4. ayet)

(Hz. Mehdi (a.s.)) Peygamberimiz (sav)’in adımlarını izleyecek. Kendisine, ona görünmeden yardimci olan bir Melek olacak. Bitkini canlandıracak ve zayıfa yardımcı olacak.

(Şeyh Muhiddin Arabi, Fütuhatül Makiyye, Bölüm 366)

Eğer doğruyu söylüyor isen, Bizlere Melekleri getirmeli değilmiydin?" Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

(Hicr Suresi, 7-8)

Allah Kuran ayetlerinde her insanın iki yanında yazıcı meleklerin olduğunu da haber vermektedir. nasıl Kİ İNSANLARIN İKİ YANINDA BULUNAN YAZICI MELEKLERİ DÜNYA HAYATINDA HİÇ KİMSE GÖREMİYORSA, PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’E SIK SIK VAHİY GETİREN CEBRAİL ALEYHİSSELAM İNSANLARA GÖRÜNMEDEN GELİYORSA, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN YANINDA BULUNACAK OLAN CEBRAİL (A.S.), MİKAİL (A.S.), İSRAFİL (A.S.) VE DİĞER YARDIMCI 46.000 MELEK DE GÖRÜNMEYECEKLERDİR.

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Cebrâil'e (a.s.) sordum:

- Benden sonra bir daha yeryüzüne inecek misin? Cevaben dedi ki:

- Evet on defa daha ineceğim ve her gelişimde bir şeyi kaldıracağım.

İlk inişimde yeryüzünden bereketi kaldıracağım.

İkinci inişimde insanların kalplerinden merhameti kaldıracağım.

Üçüncü inişimde insanların kalplerinden sevgiyi kaldıracağım.

Dördüncü inişimde hayâyı kaldıracağım.

Beşinci inişimde adâleti kaldıracağım.

Altıncı inişimde fakirlerden sabrı kaldıracağım.

Yedinci inişimde zenginlerden cömertliği kaldıracağım.

Sekizinci inişimde Âlimlerden ameli kaldıracağım.

Dokuzuncu inişimde yeryüzünden Kurân-ı Kerim'i kaldıracağım.

Son inişimde imânı alıp gideceğim.”

( Hadis-i Şerif )

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır."

( Hadis-i Şerif , Ebu Davud, Mehdi 1, (4284))

Benim ninem Fatima, dedikya bizim silsileyi üla mizdaki annemden sonraki sirada, ninem yani, anneannem Fatima, bizim öyle silsile yazili icazete falan ihtiyacimiz yok, hak yazmiş bizim icazetimizi kudret kalemiyle, sen kimsin (BibBiiiiiib Kafa) , anlayan anladi biz kimiz, anlamayan dangiller haala mehdilik ve böyle "erzel" Reizil reislik davasinda, bizim öyle reislikde falanda gözümüz yok, Allah, "Erzel Adam" yani rezil adam reis olcak dediyse, öyledir, demekki mehdi reis olcak deseydi, mehdi reiz olurdu, ama demiyor mehdi reiz olcak, diyor ki muhammed : "rezil ve alçak adam reiz olcak" diyor. Mehdi için ise imaminiz diyor, yani Allah bizi "imam Hatip Lisesin" den, boşuna okuyup bitirip mezun etmedi, yani imam len, imam, reiz falan degiliz biz, zamanin imamlarindan bir imamiz, Bir Racul, adamin biri,

Seleme İbnu Nüfeyl el-Kindî (radıyallahu anh) anlatıyor:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Ümmetimden bir grup, hak yolunda mücadeleye (hiç ara vermeden) devam edecek, Allah da, onlar(la mücâdele sebebi) ile bazı kavimlerin kalplerini
saptıracak ve bunlardan (alınanlarla) onların rızkını sağlayacaktır, bu hal kıyamet gününe, Allah'ın va'dinin gelme anına kadar devam edecektir. Atın, kıyamete
kadar alnında hayır bağlıdır. Rabbim bana, aranızda kalıcı değil, gidici olduğumu, ruhumu kabzedeceğini, sizin de beni, (birbirinizin boynunu vuran
gruplar olarak) takib edeceğinizi bildirdi. Sakın birbirinizin boynunu vurmayın. Mü'minlerin (fitne sırasında emniyette olacakları) asıl yerleri Şam'dır."

( Hadis-i Şerif , Nesâî, Hayl 1, (6, 214-215))

Cebrail aleyhiselam başka bir emaneti daha almiş, nedir o? "emniyet" emanetini de dünyadan kaldirmiş semaya artik, ve Şam da emniyetli degil artik, Mekke bile ihram mevkisi degil, oradada adam öldürüyorlar artik, ve illuminati ocagi oldu artik mekke ve Kabe de.

Şam daha önceleri neden emniyetliydi? cünkü orada binlerce peygamber mezari vardi, veya peygamber ve ashabin mezari veya, ayak bastigi yerler, alimlerin yetiştigi yerler idi. amma şimdi orada da can güvenligi kalmadi ki, oraya gidip siginali ve eminyette ve güvende olalalim ey fatma annem, orayida dagittilar artik, peri perişan etti bu kafirler.
oraasi dah önceleri Hz. İbrahim, Hz. Hud, Hz. Lut, Hz. Davut, Hz. Nuh, Hz. Eyyûb, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in (sas) belli dönemlerde Şam'da bulunması Suriye'yi Müslüman âlemi için cazibe merkezlerinden biri idi, yine egilmeyen kilic, Allahin kilici"Seyfullah Lakabli" Humus'taki Halid bin Velid'in türbesi, Hz. İbrahim'in Nemrud'un ateşinden çıktıktan sonra hicret ettiği yer olan Şam, ayrıca şehit edilen Hz. Yahya'nın mübarek başını da bağrında taşıyor. Şam'daki Emeviye Camii'nde,Camii avlusunda. Ünlü İslam komutanlarından Selahaddin-i Eyyûbi'nin kabri var yine, Hz. Muhammed, 12 yaşındayken amcası Ebu Talip'le birlikte Şam'a 130 kilometre mesafedeki bir yere kadar geliyor, fakat Rahip Bahira'nın uyarısı üzerine Şam'a gitmeden oradan dönüyor, ve bu sünnet yani Şama gitmeden dönmek, Hz. Muhammed in sünneti ise, yani daha cocukken Şam güvenli degil diyorlar ona, o yani Hz. Mehdi Peygamnberin izini takip edecekse, yani bu sünnete ittiba ise, işte Mehdininde, oranin güvenli olmamasi sebebi ile, oraya gitmemesi gerektigini gösteren sünnet, yani daha oralari güvenligini kaybetmeden olsa idi, olurdu, amma artik oralarinda da emniyet yok, yine oralari, Bilal-i Habeşi Hazretleri, Medine'de ezan okumayı bırakınca, Hz. Ebu Bekir döneminde Şam'a geliyor ve burada vefat ediyor. Cafer bin Ebu Talip, Dihyetü'l Kelbi, Abdullah ibn-i Ümmü Mektum ve Ebu Derda gibi binlerce sahabenin kabri de Şam'da.
Emeviye Camii içerisinde bulunan Yakup Peygamber'in türbesi, Peygamber Efendimiz'in torunu Seyyide Zeynep Camii ve türbesi Suriye'de bulunuyor. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Halid-i Bağdadi, Mevlânâ, İmam-ı Gazali gibi birçok önemli şahsiyet, bu topraklarda tarihin yönünü değiştiren eserleri hazırlıyor. İmam-ı Gazali, İhya-yı Ulumiddin'i Emeviye Camii'nde yazıyor.İbn-i Arabi'nin türbesi de Şam'da.
Amma rahip buhara, onu yoldan cevirdiyse, kimi? O nu len O nu, yani Hz. Muhammedi, o zaman bir dur demek lazim, buraya gitmemek lazim artik, ve işde
artik cebrail inip bu günlerde adaleti de semaya kaldirmiş artik, bak secim oldu, adil bir secim degil,birileri fenerbahce macini satar gibi sattilar secimide, yani Türkeşin oglunu satin alan bu rezil adam, şimdide Muharrem ince yide satin aldi. Zaten o göstemelik cikdi, ve yalancikdan miting ve propaganda yapıyor gözüktü sadece, milletin gözünü boyamakdi onlari kandirmakdi bu oyun sadece, olanlar oldu ve, Hile ve Hurda ile, secimi kazandik numaraisini herkese yutturdular. onlar, yani (BibBiiiiiib partisililer herseyi ayarlamişlardi zaten. yine Meral hanimda kendi adamlari, oyunun parcasi yine, yani oda göstermelik, aday idi, ve bunlar ile halka demek istiyorlar ki: bakin kimse adayliga veya parti kurmaya falan cikmasin, bakin onlara verilen oylar, baraji bile aşmiyor izlenimini uyandirmak maksatlari, halbuki yalan dolan ve sahtekarlik ile secimi aldilar. ve adaletin kalkmasina sebeb olan bu rezil adamdan, adalet beklemek ahmaklik olurdu zaten, bekledigim sonuc oldu zaten, yaniltmadi beni, ve o hadisdeki "Rezil ve Alcak adam Reis olur" diyen Muhgammedi de yaniltmadi rezil köpek,
Cebrailin henüz kaldiormadigini sanip umdugumuz geri kalanlar ise, dedi cebrail :

Altıncı inişimde fakirlerden sabrı kaldıracağım.

Yedinci inişimde zenginlerden cömertliği kaldıracağım.

Sekizinci inişimde Âlimlerden ameli kaldıracağım.

Dokuzuncu inişimde yeryüzünden Kurân-ı Kerim'i kaldıracağım.

Son inişimde imânı alıp gideceğim.”

Ve herzaman yaptıkları gibi, bu sözümüzüde (Rezil Reis Sözümüzü) bize giydirmek isteyecek olan kafir gürühü ve şeytan ve deccal ve hizbinin yapacklarini da, bunun devaminida şu hadisde Muhammed anlatiyor:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Bir halifenin (Devlet Reisinin) ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam kaçarak Mekke’ye gidecek. Mekke halkından bir kısmını ona (Mehdiye) getirecek, ve istemediği halde onu (Mehdiyi evinden) çıkaracaklar. Rükn-ü Yemanî ile Makam-ı İbrahim arasında ona biat edecekler. Ve "Haydi sen bizim reisimizsin" diyecekler. Neden? cünkü dedikya son reis, rezil reis olcak dedikya, onlar demek istiyorlar ki, bizim sectigimiz reis, rezil reis degil, sen olacaksin o son ve rezil reis demek için, bize resilik cukkasini zorla giydirmek isteyecekler, o anda Onları (ortadan kaldırmak için) Şam’dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda’da yere batırılacak. İnsanlar bunu görünce Şam’ın Ebdâl’ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş’ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbî’nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbî’nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. o nun "Erzel Reis" Rezil Reis degilde, zamanin imamı olduğunu da ispat için, Allah isa yi indirir, ve o namazin birinde ona uyar, ve der ki: bak ezan ve kamet senin için yapildi, gec bize imam ol der, ve onun ardinda namaza durur. Mehdi, malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslâm yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl daha hayatta kalır. Sonra ölür ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar.”

( Hadis-i Şerif Ebu Dâvud: 4286, 4288, 4289)

Ey Deccal köpegi, şeytanin aklina uyupda, ve birde size o mehdi akillari veren, fetonun hocasi said kürt köpegine uyupda, bize bu cukkayi giydirmeye de kalkmayasiniz, cünkü olayin sonunu, daha başlamadan bilen birisine, bu oyunu oynayamazsiniz yani, bizim atamiz olan Mustafa Kemal Atatürk saidi cagirir, ve onun "şapka giyen kafir olur." fetvasi vermesi üstüne, gel baken buraya der, tutun gelin bunu buraya der, alip getirirler ve, alir fötür şapkayi saidin kafasina gecirir, sen şimdi kafir mi oldun der, oda yani said de derki hayir der, cünkü bana sen zorla giydirdin, sen kafir oldun der, yani o sizin hocaniz, size cevabi vermiş zaten, bize zorla reizlik geydirtenler ve giydirtecek olanlar, zorba ve alcak ve erzel rezil reislerdir, Biz degil.
Kafirlerde onlardir, biz ise reis falan degil, zamanin imamlarindan bir imamiz sadece, bir racul, adi şani pek bilinmeyen halkdan bir adamiz. zaten ne malum bizim o adam (Mehdi) oldugumuz, elinizde bir hüccet var mi? Benim de elimde de bir hüccet ve belge yok, kimdir o adam (Mehdi) bilen varmi? duyan var mi? yok, benim, o benim dememlede mehdi olunsa idi, ben gibi binler mehdi vardi, onlarda mehdi olurdu, amma mehdi olani gercek iman sahibi kalpler elbet bilip taniyacakdir, yani öyle boşuna zahmet edip bize erzel (rezil kepaze köpek) reizligi falanda giydirmeye kalkmayin diye bunuda, peygamberden naklen yazdigim hadisle aciklamiş olduk yani.
----------
Ve artik gün döndü ve en uzun gün 21 Hazirani geride birkatik, ve artik yaz mevsimi girdi, ve günlerin aydinlik ve, sicaklarin koygun olup, meyvalari tatlandirmasi, tahillari hasatlari olgunlaştirmasi için, artik Duha namazina ve Teheccüd namazina gayret ile devam etmek lazimdir.

ve Duha namazi Mevsimin başinda, iki rekat iki rekat kilinir. Mevsimin ortasinda dört rekat, dört rekat kilinir. ve mevsimin sonuna varınca da alti rekat, alti rekat kilinir. yine teheccüd mevsimin başinda vitirden önce iki rekat daha kilinir, ve mevsimin ortasinda veya aydinlik ve sicak güneşli bir gün için, vitirden önce dört yada alti rekat kilinir. ve mevsimin sonunda veya yine sicak aydinlik günler için, Vitirden önce 10 rekat kilinir, ve ardinada 3 rekat vitir kilinir eder 13 küsür, ve vitir küsürlüdür ve pi oluşturulup, ve bunun gittiği yere kadar uzamasi saglanir. ve vitir ve teheccüdün vakti hususunda peygamberimizden ve ashabdan şu rivayetler, saglam bir rivayetlerdir :

Nakledildiğine göre Rasulullah (s.a) Hz. Ebu Bekir’e Sordu :

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

-Vitir namazını ne zaman kılıyorsun?” diye sordu. Hz. Ebu Bekir:

-Gecenin ilk kısmında, yani uyumadan kılıyorum” cevabını verdi. Rasulullah (s.a.v) Hz. Ömer’e:

-Sen ne zaman vitir namazını kılıyorsun?” diye sordu. O:

-Gecenin sonunda” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v), Hz. Ebu Bekir’e:

-Bu tedbirli bir davranıştır.” Hz. Ömer için:

-Bu, güçlü ve kuvvetlidir”366 diye buyurdu.

Bazı haberlerde ise, Rasulullah Hz. Ebu Bekir’e:

-Senin yaptığın, “ben gayeme ulaştım, farzı yaptım, nafile ibadetler ondan sonra gelir” diyenin davranışıdır.” Buyurdu. Hz. Ömer’e ise:

-Sen güçlüsün ve dayanıklısın, buyurdu.

Rivayet edildiğine göre, Hz. Osman şöyle demiştir: “Ben vitir namazını gecenin ilk kısmında kılmaya başlıyorum. Uyandığımda, bir rekat daha kılarak ilave ediyorum. Bu yaptığım, kaybolan bir devenin bulunup diğerlerine katılmasını andırıyor.”

Ancak Hz. Osman’dan vitir namazıyla ilgili olarak rivayet edilen meşhur haberde, onun geceyi bütünüyle ihya ettiği bildirilmektedir. Nitekim o, bir rekatta Kur’an’ı, bütünüyle hatmediyordu. O da vitir namazının son rekatıdır.

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Vitir namazı üç vakitte kılınabilir. İstersen gecenin ilk kısmında onu kılar, sonra ikişer rekatlar halinde namaz kılabilirsin. İstersen bir rekat kılar, ondan sonra yatar, uyandığında ise vitrin geriye kalan kısmını ona ilave edersin. Sonra, gecenin son kısmında vitrini tamamlarsın. İstersen, vitir namazını gece içinde kılacağın en son namaz yaparak gecenin en sonunda kılarsın.”

İbn Ömer’den rivayet olunan bir hadiste: “Gece namazları ikişer rekatlar halinde kılınır. Ancak sabah namazının vaktinin girmesinden korkuyorsan; hemen vitir namazını kıl.”

( Hadis-i Şerif ,Ahmed, Müsned, III, 309; İbnu Mace, İkame, 128; Tayalisî, Müsned. No: 1671 Muvatta, Salatu’l-Leyl 16, (1,124); Ebu Davud, Salat 342, (1434))

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Ey Kur’an ehli! Her gece vitir namazını kılınız”

( Hadis-i Şerif , Kütübü sitte 369)

Hz. Aîşe de şöyle demiştir:

“Rasulullah (s.a.v) vitir namazını bazen gecenin ilk kısmında, bazen ortasında ve bazen de gecenin son kısmında kılardı.”

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 370)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman, gecenin son kısmıdır. Eğer o zamanda, yüce Allah’ı zikredenlerden olabilirsen, bunu ihmal etme”

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 371)

Ebu Zer el-Gıfârî demiştir ki: “Rasulullah’a (s.a.v): “Gecenin hangi kısmında kılacağım namaz daha faziletlidir?” diye sordum. “Gecenin son yarısında kılınan namaz.” buyurdular.

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 372)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Gecede öyle bir zaman vardır ki, müslüman bir kul, o vakitte dini ve dünyasıyla ilgili bir hayır istese, yüce Allah mutlaka onu verir.”

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 374)

Denilir ki, gecede öyle bir vakit vardır ki; onda herkes mecburen uyur. O anda, yalnız hiç ölmeyen ve Hayy olan Cenab-ı Hak kaimdir. Duaların makbul olduğu vakit, bu vakit olabilir. Rivayet olunduğuna göre,

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Gecenin yarısı geçince (diğer bir ifadede de), gecenin son üçte biri kalınca, Cebbar olan yüce Allah, dünya semasına iner ve: “Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim, istiğfar eden yok mu onu affedeyim. Dua eden yok mu, duasını kabul edeyim ve herhangi bir şey isteyen yok mu ona istediğini vereyim.” diye buyurur. Bu davet, sabah namazı vakti girinceye kadar aynı şekilde devam eder.”

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 376)

“Bunun içindir ki, Sahabiler gece sonunda namaz kılmayı gecenin evvelinden daha çok severdi.”

(İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 182)

Amr b. Anbese’nin hadisinde ise şöyle buyurulur.

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Gecenin son kısmında namaz kılmaya devam et. Çünkü o vakit, şahitli olan vakittir.”

( Hadis-i Şerif , KALPLERİN AZIĞI ( KÛTU'L-KULÛB ) 377)

“Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!”

(Ebû Dâvûd Vitir 1; Tirmizî Vitir 2)

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk saatlerinde bazan gece yarısı bazan da gecenin sonuna doğru kıldı. Sonraları vitir namazını hep seher vaktinde kıldı.”

(Buhârî Vitir 2; Müslim Müsâfirîn 136)

“Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız.”

(Buhârî Salât 84 Vitir 4; Müslim Müsâfirîn 151)

“Sabah namazı vakti girmeden vitri kılınız.”

(Müslim Müsâfirîn 160 161)

“Sabah vakti girmeden çabucak vitir kılmaya bakın!”

(Ebû Dâvûd Vitir 8; Tirmizî Vitir 12)

“Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaptır.”

(Müslim Müsâfirîn 162 163)

Yüce Rabbimiz gece namazlarının ilki olan akşam namazını tek rek`atlı kılmamızı istediği gibi gecenin son namazı olan vitrin de tek rek`atlı olmasını uygun görmüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sebeple yukarıda geçtiği üzere “Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız” buyurmuştur. Şüphesiz bunda bir çok sır ve hikmetler vardır.

Vitir “tek” anlamına geldiği için Mâlikî Şâfiî ve Hanbelî mezhebi âlimleri vitir namazının bir rekat olduğunu söylemişlerdir. “Vitir gecenin sonunda bir rek’attır”

(Müslim Müsâfirîn 154-156)

1. Vitir namazı önemli bir ibadettir. Bu namazı devamlı surette kılmak Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını ve muhabbetini kazanmaya vesile olur.

2. Vitir namazı yatsının farzı kılındıktan sonra başlar, sabah namazı girinceye kadar devam eder.

3. Vitri zamanında kılamayacağını düşünenler onu yatsı namazından sonra kılabilirler.

4. Vitir namazının en makbul zamanı seher vakti dediğimiz gecenin son üçte biridir. Zira bu vakit meleklerin ve Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin yeryüzüne bol bol indiği mübarek bir zaman dilimidir.

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır."

(Müslim, 1163; Tirmizi, 438...)

Teheccüd namazının vaktiyle ilgili olarak gelen rivayetlerde, gecenin ortası veya son kısmının namaz, dua ve istiğfarla ihya edilmesi tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili fiili sünneti anlatan çok sayıdaki rivayetlerde, Peygamberimizin (asm) (yatsıyı kılıp vitir’i kılmadan) uyuduktan sonra, gecenin ortalarına doğru veya ortasından hemen sonra uyandığı, ondan sonra ibadete başladığı, bir süre namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve sonra da sabah namazının sünnetini kıldığı ifade edilmektedir.

(Muvatta, Salatu 'l-Leyl; Buharı, el-Amel fi's-Salat, tim, Vudu', Cemaa, Sıfatı's-salat, Vitir...; Müslim, 763...)

müctehidlerden bazılarına göre, teheccüd namazı kılmak için yatsı namazından sonra uyumak, yani yatsı namazıyla teheccüd namazı arasına uyku girmiş olması şarttır. amma gece abid olanlar, gece uyumayan kimsler gecenin herhangi bir vaktinde bu namazi yani teheccüd namazini eda edebilirler.

Zeyd İbni Sâbit radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbûlü, insanın evinde kıldığı namazdır.”

(Buhârî, Ezân 81, İ`tisâm 3)

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz.”

(Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37)

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.”

(Müslim, Müsâfirîn 210)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Dostum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay üç gün oruç tutmayı, iki rek`at kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitri edâ etmeyi tavsiye buyurdu.

(Buhârî, Teheccüd 33, Savm 60)

Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rek`at namaz bunların yerini tutar.”

(Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56)

Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh Duha namazını erken kılan bazı kimseleri gördü de şöyle dedi:

Şüphesiz bunlar da bilirler ki, Duaha namazını kuşluk namazından sonraki bir saatte kılmak daha sevaptır. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Tövbe edip Allah’a dönenlerin (evvâbînin) namazı, sıcaktan deve yavrularının ayağı yandığı zamandır.”

(Müslim, Müsâfirîn 143)

İşrak (Kuşluk) Namazı Nedir? Vakitleri Ne Zamandır? Kaç Rekattırlar? Nasıl Kılınır?
İşrak (Kuşluk) Namazı, ilkbahar mevsimine geciş namazidir bu namaz, serinlik yagmur ve yeşillik için, sabah erken saatte güneş dogdukdan 45 dakika sonra, bayram namazlarinin vaktinde, serinlikde kilinan, nafile namazdir.
İşrak namazı, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan kırk-elli dakikalı zaman geçtikten sonra kılınır.

Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir.
İşrak (Kuşluk) Namazı
İşrak namazı iki rekatır. Bu namazın fazileti hakkında Fahr-ı Kainat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurur.

"Bir kimse sabah namazını cemâatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekat (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur." (İhyâ, I. 336)
İşrak Namazının kılınışı

2 Rekatlık İşrak (Kuşluk) Namazı

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Duha Namazı Nedir? Vakitleri Ne Zamandır? Kaç Rekattırlar? Nasıl Kılınır?
Duha Namazı Nedir yaz mevsimi namazi, ve 21 hazirandan sonra daha çok kilinmasi gereken bir nafile ibadettir.
Kuşluk vaktinden sonra kılınır.yani sabah saat dokuz sıraları gibidir, 2 rekat ile 8 rekat arasında kılınabilir.

Duhâ namazının vakti: Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Nitekim bir hadîs-i Şerîfte:
Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Duhâ namazının vakti, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur.

(Müslim, Misâfirîn, 143)

Duhâ namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

Duha namazı nasıl kılınır?

Hz. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Duha namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım."

(Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)

Ümmü Hânî dedi ki: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu."

(Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

Hazret-i Aişe -radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu :

Duha namazını ikişer ikişer dört rekat olarak kılar, (bazen) dilediğince de arttırırdı.

(Müslim. Müsafirin, 78)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:

“Dostum Aleyhissalatu vesselam, bana her ay 3 gün oruç tutmamı, iki rekât kuşluk namazı, Duhâ namazi, ve yatmadan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti.”

(Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur:

"Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır. Her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at Duhâ namaz kâfi gelir."

(Müslim, Ebû Dâvud)

Ebû Zer-radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu:

"Bir kimse Duhâ namazının iki rekatına devam etse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur."

(Tirmizi, Vitr, 15)


Duhâ namazının kılınışı

2 Rekatlık Duhâ Namazı

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız


Teheccüd Namazı (Gece Namazı) Nedir? Vakitleri Ne Zamandır? Kaç Rekattırlar? Nasıl Kılınır?


Yatsı namazından sonra, vitir’i kılmadan bir miktar uyuduktan sonra, uykudan kalkılıp kılınacak nafile namaza "Teheccüd" veya "gece namazı" denir. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. Teheccüd namazına başlarken "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet ederiz. Teheccüd namazının iki rekat ile sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, isteyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekatta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekatta bir de selam verilebilir. İki rekattan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamış ise, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekat olarak kılındığında, ikinci rekat sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahumme salli" ve "Allahumme barik" okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkındığında önce "Subhaneke" okunur, Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Teheccüd namazı, Rasul-i Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimize vacip yani farz hükmündeydi. Bu namaz O'nun ümmeti için sünnet-i müekkededir.
"Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır." (Tirmizi, Deavât, 101)

Allâh Teâlâ çok sevdiği rasulüne lütuflarda bulunmak için teheccüd namazını ona farz kılmıştı.


وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke makâmen mahmûdâ

Meali :

Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a (çok Övülen bir makama) ulaştırsın.

(Sadakallahul Aziym İSRA Suresi 79. ayet)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır."

( Hadis-i Şerif , Tirmizi, Deavât, 101)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Sabah namazından önce kılınan iki rek'at nâfile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır."

( Hadis-i Şerif , Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn, 96)

Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve selem- Efendimiz gece namazını hiç terk etmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18) "Sabah namazından önce kılınan iki rek'at nâfile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır." (Müslim, Salâtu'l-Müsâfirîn, 96) buyururdu. Gözümün nûru diye tavsif ettiği namazı geceleri daha bir iştiyak ve arzû ile kılardı. Ayakları şişecek kadar kendinde geçerek kıldığı teheccüd namazına olan iştihâsını şöyle dile getirmişti:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Allâh her peygamberde belirli birşeye karşı aşırı bir istek yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibâdetidir..."

( Hadis-i Şerif , Heysemî, Mecmau'z-zevâid, II, 271)

Allâh'a yaklaştıran en mühim ibâdet olması hasebiyle ümmetinin de bu nimetten nasiblenmelerini arzû ederlerdi. Öncelikle yakın akrabasından tebliğe başlayan Efendimiz, bir gece Ali ile Fâtımâ -radıyallâhu anhümâ-'nın kapısını çalmış ve onlara:

- "Namaz kılmayacak mısınız?" (Buhârî, Teheccüd, 5) buyurarak geceyi boş geçirmemelerini istemişti.

Diğer ashâbına da:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve Allah'a yakınlıktır. (Bu ibâdet) günahlardan alı kor, hatalara kefâret olur ve bedenden dertleri giderir."

( Hadis-i Şerif , Tirmizî, De'avât, 101)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin."

( Hadis-i Şerif , Ebû Dâvud, Tatavvu, 18, Vitir, 13)


Hz. Peygamber, gece namazlarında bazen kıraati kısa yapar; zaman zaman da uzatırdı. “Hz. Peygamber (S.A.V.) her gece namaz kılarken (îsrâ) ve (Zümer) surelerini okurdu.” Daha uzun ya da daha kısa sureler okuduğunu da bilinmektedir.

Teheccüd (Gece) Namazının vakti

Teheccüd namazının vaktiyle ilgili olarak Peygamberimizden (asm) gelen rivayetlerde, gecenin ortası veya son kısmının namaz, dua ve istiğfarla ihya edilmesi tavsiye edilmektedir.

Konuyla ilgili fiili sünneti anlatan çok sayıdaki rivayetlerde,

Peygamberimizin (asm) (yatsı namazını kılıp vitir’i kılmadan) uyuduktan sonra, gecenin ortalarına doğru veya ortasından hemen sonra uyandığı, ondan sonra ibadete başladığı, bir süre namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve sonra da sabah namazının sünnetini kıldığı ifade edilmektedir.

Sünnet olan bu sıralama şu şekilde özetlenebilir:
1. Yatsı namazı
2. Bir miktar uyuyup uyanma
3. Teheccüd namazı
4. Vitir namazı
5. Sabah namazı


Teheccüd (Gece) Namazının kılınışı
2 Rekatlık Teheccüd (Gece) Namazı

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teheccüd (Gece) namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. Yukarıdaki tarifte olduğu gibi ikişer ikişer kılınabilir.

Rabbim Mehdi ve Cemaatine Yaz Gibi bir yaz mevsimi yaşatsin inşallah.

--oOo---


أَأَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ


''Allahım! Bizlere, hakkı Hak gösterip ona tabi olmayı, bâtılı da Bâtıl gösterip ondan yüz çevirmeyi nasib eyle..! '

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîne,
Amiyn.
Elfatiha maassalavat.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Sübhâneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en lâ ilâhe illâ ent, estağfirullahe ve

etûbu ileyk.

--OoO--Vaazi mp3 olarak indirmek için linke sağ tikla farkli kaydeti sechttps://efsane1turk.net/efsaneuploads/Erzel-Reis.mp3Vaazi Youtubeden Seyretemk için Linke TIKLA

https://www.youtube.com/watch?v=vEgu-PbnVYw&feature=youtu.beKar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 26 Haziran 2018 Salı

Original Kar © glan


Sessiz Zehirin - ve internetin Sesi ve Onun Şifası Olan - Radyo Karoglan

Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran

Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık

1 Senede/12 Ay

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar

1 Yılda/365 Gün

7 Günde/24 Saat

Vaaz - Dini Sohbet - Tasavvuf Sohbetleri - Radyo Karoglanda

https://radyo.karoglan.com

Sessiz Zehirin - ve internetin Sesi ve Onun Şifası Olan - Radyo Karoglan


Arapca "Muhammed" Yazili Calligraphic Hat Yazili Dini Resim Tasarimlarim V250620182349 Serisi

Arapca "Muhammed" Yazili Calligraphic Hat Yazili Dini Resim Tasarimlarim V250620182349 Serisi

Arapca "Muhammed" Yazili, Calligraphic Hat Yazili, Dini Resim Tasarimlarim, V250620182349 Serisi,Arapca "Kavmin En Rezili Reis Olmadan, Kıyamet Kopmaz" Hadisi Yazili,Arapca, dizayn by karoglan,karoglan design,Rasit tunca,dini,islami,islamic art,calligraphy,hat yazi,dini grafik, dini e kart,resimli e kart,allah ve muhammed yazili, الله, محمد,kuran yazili,dini yazili,religiöse,religion,islam,din,kuran,peygamber,Allah,

Montag, 18. Juni 2018

Huriden kasıt Nedir? Cennetliklere Kaç Huri Verilecektir? (Kar©glanin 16 Haziran 2018 Vaazi)

Huriden kasıt Nedir? Cennetliklere Kaç Huri Verilecektir?
(Kar©glanin 16 Haziran 2018 Vaazi)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve hûrun îynun. Ke emsâlil lu’luil meknûn.

Meali :

(Orada Onlara) Harika güzel gözlü huriler (vardır). Onlar için (Cennetlikler için) saklı inciler gibi, iri gözlü huriler vardır.

Sadakallahul Aziym VAKIA Suresi 22. ve 23. ayet


---oOo---

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Cennet ehlinden her bir adam beş yüz huri, dört bin bakire ve sekiz bin dul kadın ile evlenir. Onlardan her biriyle dünyadaki ömrü kadar beraber olur.”

( Hadis-i Şerif , Beyhakî, el-Ba’s ve’n-Nüşûr, nr. 414; Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, nr. 5523)

"Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"
"Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

Yolculugumuza başliyoruz :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve kevâıbe etrâbâ

Meali :

Ve onlara orada iri ve dolgun Göğüsleri olan yaşıt kızlar, muhteşem eşler vardır.

(Sadakallahul Aziym NEBE-33 ayet)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve indehum kâsırâtut tarfı îyn

Meali :

Orada (cennetlerde) onların yanında, bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri ve güzel gözlü eşler vardır.

(Sadakallahul Aziym SAFFAT Suresi 48. ayet)أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm

Meali :

Otağlar içerisinde (özel çadırlarda) sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.

(Sadakallahul Aziym RAHMÂN Suresi 72. ayet)Yani Bu Japonlarin yaptigi robot teknolojisi, bir gün bu halden,Bu haale kadar geliştiyse, ve bir gün bu teknoloji, ayni insan gibi, en güzel bayanlar ve erkekler üretip, sadece bize, yani sahibine itaat edip, bizden başkasinin sözüne emrine itaat etmeyecek olan, yani erkek olsun kadin olsun, bize kalak takip bizi geyik yapmayacak, fabrikadan ciktiginda, peketini ilk bizim acacagimiz, ve istersek sarişinini, istersek mavi gözlüsünü, istersek esmerini, istersek bir tane Beyonce kopyesini, istersek Rihanna kopyesini, istersek Ajda Pekkan, istersek Ziynet Sali kopyesini, istersek Niki Minaj gibi iri gögüslüsünü, istersen Scret mankenleri gibi ince uzun kelebek gibisinin modelini alabilcegimiz bayan Huri modeller, veya en güclü sandigin ve, yakişikli dedigin erkekden daha yakişikli, amma ondan daha güclü, ve tabancasi kuvvetli robot erkekler, yani Gılmanlar olabilir, ve ister sadece s e x için yapilmiş bayan ve erkek robotlar, yada sadece gılman halinde hizmetli robotlar üretilince, ve dün mesela eski takoz telefonlar ilk ciktiginda, 3000 ile 1500 schling gibi hatta daha pahaliyken, en son, onlar batmadan önce, ben bir adet kücük motorola telefonu 29 euro ya aldigim günleri biliyon, o telefon hala bende duruyor, yani seri üretim olupda, herkesin telefonu olunca, çok ucuzladiydi onlar, ve bir gün bu s e x için veya hizmet için yapilan bayan robotlar veya, kadinlar icinda gilman, yani erkek robotlar seri şekilde icad olursa, onlarda bir gün takoz telefonlar gibi, artik ucuzlar, zenginolan birisi veya orta yollu birisi, o hadisde gecen, elbet bu hurilerden, yani robotlardan, 500 tane satin alabilir, daha zenginse bütün sanatci serilerini alabilir, hemde bakiresini, yani ilk acilmamiş paketini,o hadisde diyorki "dört bin bakire ve sekiz bin dul kadın ile evlenir" ikincisi diyorki hadisde 8000 dul diyor, yani ikinci el robot lar (ölen insanlarinkiler veya artik begenmedigi robotlari satan adamlarin robotlari gibi) 8000 e kadar da ikinci el huri robotlar, yani onlar daha ucuz olacak, birde bakire olanar dört bin adet, zengin birisi için, küllü zengin bir adam, veya iki adam, veya on adam yada kadinda, bu dörtbin tane bakiresine yani paketi hic acilmadik olanina sahip olabilir degilmi? yani ilk bize hizmet edecek olanlari, birde onlarla bir ömür olurmu, yani bir ömür ölesiye kadar demek yani, olur yani, ve ahirzamanda, yani ahiret yurdunda bunlar artik normal olacak, yine Gılman hizmetli demek, yani mutfakci, aşci robot erkek, veya hem aşci hemde s e x için kadin robot, yani huri lan huri, Allah onlara huri diyorsa huridir, yani kuran yazinca oluyorda, ben s e x için deyincemi olmadi angut, yani huri veya gilman, işde anla sen artik, yani bu o ayetin tercümesinde yaptıkları "cadirinda seni bekleyen" yada "otaginda seni bekleyenden kasit, işde bu daha ambalaji acilmamiş, ve paletinde otaginda bekletilen bayan huriler veya gilmanlar demekdir.
ve yine o teknoloji öyle bir raddeye ulaşirki, artik el degmez, göz görmez fabrikalarda üretlirler artik, mesela fabrika 1 000 000 Beyonce modeli huri üretmiş, amma daha ona insan cin dokunmamiş, işde ambalajinda yani ve paletlemişler alicisi olcak sahiplerini beklikyor.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn

Meali :

Onlara, eşlerinden önce ne bir insan eli, ne de bir cin gözü bile dokunmamıştır.

(Sadakallahul Aziym RAHMAN Suresi 74. ayet)

Ve yine cennetlerde başk bir hadisde şunlarin da bulunacagi anlatilir :

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Cennette bir çarşı (toplanma yeri) vardır. Burada alışveriş olmaz; sadece kadın ve erkek suretleri bulunur. Bir erkeğin gönlü bir sureti arzulayınca oraya girer. Girdiğinde karşısında toplanmış hurileri görür. Onlar harikulâde sesleriyle, 'Bizler ebedîyiz; asla yaşlanmayız. Bizler cennet nimetlerindeniz; asla sıkıntı çekmeyiz. Bizler sizlerden razıyız ve asla kızmayız. Hem bize ve hem de ait olduklarımıza müjdeler olsun!' derler.”

( Hadis-i Şerif , Beyhakî, el-Ba’s ve’n-Nüşûr, nr. 420; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, nr. 6493; Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, nr. 5540; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, nr. 18761)

burdaki yine

" Bizler ebedîyiz asla yaşlanmayız. Bizler cennet nimetlerindeniz, asla sıkıntı çekmeyiz, Bizler sizlerden razıyız ve asla kızmayız. Hem bize ve hem de ait olduklarımıza müjdeler olsun!'
ibarelri robotlarin eskiyebildigini ve fakat, amma ayni gencilkte kalackalari yaşlanmayacaklari hikmeti dile geliyor. yine sahibinden razı olacaklari yine robot hikmeti. yine bizlerer "sıkıntı çekmeyiz" demek, yine onlara yaptıkları zor gelmez ve yorulmazlarda onlar, asla kizmayiz, yani öyle bir programlari varki, asla sahibine kizmazlar halinde program yapilabilir degilmi,
Ve yine o hadisdeki "yüz ve suret takma" tasvirinede el atmiş artik bugünümüzün bilim adamlari ve illuminati örgütü ve

Ariana Grande - No Tears Left To Cry
müzik kilibinde işte bu yüz takma hikmetini işlemişler, bu kilibin bir bölümündehttps://www.youtube.com/watch?v=ffxKSjUwKdU

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

“Hûriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.”

( Hadis-i Şerif , Buharî, Bed’u’l-halk,8; Müslim, Cennet, 14; Tirmizî, Kıyame, 60)أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân.

Meali :

Onlar sanki yakut ve mercan gibidirler.

(Sadakallahul Aziym RAHMAN Suresi 58. ayet)


Yani o Hurierde seri olarak, renkli transparent tükenmez kalemler gibi bir siilikon maddeden üretilir ki, hem icleri gözükür, hem kirmizi yakut gibi transparent olanlar, hem yeşil zümrütt gibi olanlar, hem sari ve turuncu mercan gibi olanlar, yani istek ve zevk meselesi yani.-----------------

Agac dalda meyva verir amma, kendisi yemek için degil, peki ne için? sahibi ve sen, ben, o, yesin diye, ve diyorlarki

İlimsiz ve ihlâssız Cennet bulunur mu hiç?
Amelsiz ilim ile âlim olunur mu hiç?

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Amelsiz âlim, mum gibidir, kendini yakar, insanları aydınlatır."

( Hadis-i Şerif , Bezzar)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

Allahü teâlâ, ancak ihlâsla yapılan ameli kabul eder.

( Hadis-i Şerif , Dâre Kutni)

Allahü teâlâ, ilimsiz ameli kabul etmez. İlimle az amel faydalı olur, ilimsiz çok amelin kıymeti olmaz.

(Deylemi - B. Arifin)

Peygamber efendimiz, faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. İmam-i Hakim'ın "Mustedrek" adlı kitabında İbni Mes'ud (R.A.)danrivayet ettiği bir hadisi şerif'egöre, Hatemü'l - Enbiya Efendimiz şu dua'yı okurdu:

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

Allahım Doymayan nefisten, kabul edilmiyen dua'dan, korkmayan kalb'den ve faydasız ilim'den sana sığınırım.

( Hadis-i Şerif , cami's-sağir, cüz: 1 shf: 58)

Yine Raşidi Zikirimizin bir bölümünde, Peygamberimizin zemzem icerken okudgu Duayi, 33 defa zikrederiz ki, nedir o zikir ve dua :

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً ناَفِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفآءً مِنْ كُلِّ

Alllaahümme innii es’elüke ilmen naafian ve rızgan vaasian ve şifaaen min külli daain.


Manasi :

Allahım senden, menfaat ve fayda veren (yararlı ) ilim, geniş rızık ve her türlü dert ve hastalıklarima şifa dilerim.

------------------------

ve o agac her sene meyva verir, sen, ben, o, yerizde, bir gün o agaca teşekkür etmeyiz, ve agac yaşlanir, ve bir günde artik körleşir ve, kurumaya yüz tutar, artik onu keser, birde yakariz. ne oldu hani Alimin durumu, ne oldu anlatti, anlatti, kendini heba etdi birileri için, sonunda ödül olarak cennet degil, bir de cehenneme odun oldu, yakildi, kadermidir bu, yani alimligin kaderimidir bu, yani mum başklarini aydinlatmak için yakilir, yoksa "mum kendi dibini aydinlatmaz" derler, ben mesela imam hatip mezunu olup, kuran bilip, kuran ögretebilcek, derecede olmama ragmen, benim cocuklarim, kuran okumasinin bende ögrenemediler, ben o sevaba eremedim, amma her gün bir süleymanci hocaya götürüp getirerek. 2 veya 3 haftada, kurani seri şekilde okumasini, ögrenmelerini sagladim, amma ögretme sevabina eremedim, yani kardeşim herkes, her sevap benim olsun demiyecek, bak nasip meselesi, ben dahi, yeterki ögrensinlerde, benden ögrenmeyiversinler dedim, yoksa hirs yapip o sevab ebn eercen diye, bagirip cigirip illa benden ögrenceksiniz diye, zor kullanarak ögretebilirdim, amma ben onlari kolay ögreneceklieri hocadan, ve severek ögrenmelrini sagladim ki, faydasini görsünler, zorla ne iman, nede ilim ögrenilmez, ilim taleb meselesi, arz meselesi, güzelllik iyilik herzaman zorla verilmez, Tayyibin okudugu hapise düştügü şiirdeki gibi ve erbekanci şiiri görüşü gibi :

"Gerekirse size, Bu Dini, yatırıp iğne ile şırıngalayacağız."

dedi bunlar, ve böyle Din mi olur, böyle güzellik mi olur Allah aşkina, kim sevmediği aşi yer, kim sevmediği işde calişmak ister, dinde böyledir, ilimde böyle,

KURAN MUHiTTIR HERŞEYi KAPSAR

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

E lâ innehum fî miryetin min likâi rabbihim, e lâ innehu bi kulli şey’in muhît

Meali :

Onlari Rablerinin sözleri icinde herşeyi görmeyi istiyorlar, evet O nda yani Kuran da, yani Allahin kelami icinde, herşey vardır, o herşeyi ihata eder kapsar.

(Sadakallahul Aziym FUSSİLET Suresi 54. ayet)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ fîl berri vel bahr(bahri), ve mâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn

Meali :

Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Kuran da) olmasın.

(Sadakallahul Aziym EN'AM Suresi 59. ayet)


Yani robotlar ve huriler kuranda varmi? var amma, onu oradan bulup cikarip anlaycak biri lazimki, digerlerinede anlatsin ki, onlarda anlayabilsin, ve zamani gelmeden hicbr lokma ermez, eren lokmalar, ancak yemesi güzel olanlardir, erken koparilan meyva, ya ekşi, ya aci olur, o yüzden bir iliminde kurandan bulunup aciga cikmasi, ancak zamanla, ve zamaninin ermesi iledir, ve zaman erince, onu cikarabilcek istidattaki bir Alim, onu kurandan bulup cikariverir işde.
------
Bu mason ve illuminat örgütünün Dünya nüfusunu 500 milyona indirme planı, evet belkide dogru, ama zaman ile olacak durum, yoksa böyle savaş ve hastaliklarla insanlari öldürmekle degil, yani zamani gelince, cennetlikler yani baki kalacak olanlar, zaten belki sadece o kadar mikdar olacakdir, ve siz duydunuzmu bir hadis de cennetteki insanlar s e x yapip cocuk yapacaklar diye, yok öyle bir durum, ve artik baki kalanlar yurdunda, sadece cennetlik iyi kimseler yurdunda, nasıl altin az oldugu için degerli oldugu gibi, son kalan iyilerde, elbet elene elene az miktar olacakdir, ancak işde bu 500 milyon kimse olabilir, ve işde bu kimseler artik insanligin en zirve noktasina cikmiş olan kimseler olur herhalde ancak, ve öyle bir cagda bir kadin, evlenipde, kendisini mal gibi benlige gecirip, onu dövecek sövecek, ve kolunu kirip, gözünü patlatacak koca ve erkek yerine, ona itaat edecek, ve onu istedigi gibi mutlu edebilcek, ve ona birde hizmet edecek, onu hic boynuzlamayacak, aldatmayacak, bir gilman robotu dahada tercih edecekdir elbet. yine bir ahir zman adami olan yani cennetlik denen ekekde, onun eşinin başkasina bakmasindan bile hoşlanmayan bir adam, bir başkasi ile onu aldatip boynuz takmayacak, ve yine bakireligini ilk onun acacagi, yani paketini ilk onun acacagi, temiz ve güzel binler huriyi elbet tercih edecekdir, ve "temizler temizler içindir" ayetinin bir başka manasida, işde şu günümüzde Allahin emrina uyup temiz kalan iyi kalan insanlar, bir gün böyle temiz ve güzel eşi olacak huri ve gilmnlara ulaşacakdir elebet.

ORUCUN HiKMETI ve BOZUNCA KEFARETi MESELESi

Orucun sevabini Allah verecek, oruc çok mühim, kacirirsan bozarsan 61 gün kefraet orucu tutman lazim flan filen hepsi hikaye kardeşim. Ban bu dünyada faydasi oilmayan oruc, nasıl olcakda Ahiret yurdunda fayda edecek, ve bak Ahiret yurduda burasiysa, öyle oruc sicakda susuz durmak ve böbreklri harap etmek oruc degil, evet diyet amma neden, mesela bir fabrika nasıl belli bir süre sonra, bütün aletler erdavatlar makineler, yaglanip bakimi yapilmak için fabrika tadilata giderse, yine bir bina temzlik ve boya badana ve bakim için tadilat yapilirsa, orucda, safra kesesini, mideyi ve barskalari tadilat alip bakiminin ve onariminin yapilmasi içindir, yani Eğer mideye bir lokma düşse, o zaman hmen safra kesesi, onu eritmek için salgi salgilamak durumunda kalir, hatta derleriki alimler agzinda klan bir susam tanesini yutsan orucun bozuilur, bu bir susam tanesi bile olsa safra salgisi salgilanir, böyledir, ve öyle olunca, oysa tadilattaki bir fabkrikada hicbir mal üretilmez yani öyle olunca, oruc ile bu safra kesesinin, beden tarafindan bakima alinip tekrar tamir edilip, eski dinc ve kuvvetli haline dönmesi içindir oruc, bu bir ayda olur, on günde olur, oruc denen diyeti yapmakla olur, işde oruc tutunca bize faydaysi var, yoksa orucun Allaha ne faydasi olcak Allah aşkina, (BibBiiiiiib Kafa) (BibBiiiiiib Kafa)uydurmalar var, ve öyle olunca mideye bir lokma düşse, önce safra calişir, sona mide kasilmaya başlar, sonara mide işini bitirince, bu seferde barsaklara gönderir ve böyle alt takip dinlenip tamir edelemez, o yüzden oruc alt erdavat takiminin vücut tarafindan onarimlasi için lazim olandir, vay sevap, vay bozarsan 61 gün tutacan diyenler (BibBiiiiiib Kafa) , Bunları uyduran kimseler (BibBiiiiiib Kafa) , yani ve öyle olunca yine su giresrse böbrekler calişcak, yine rektefe olamiyacak, o yüzden yine s e x yaparsan bu seferde yine, alt takim olan husyeler veya kadinlarin yumurtaliklari calişcak, ve bütün vucuttan gelen mddeler imbiklenmsi lazim, yani öyle olunca bunlar yapilmayarak makineler alt barsak mide böbrek dalak gibi ic organlarin vücut tarafindan kendi kendini tamir için faydalı olan bir kutsal diyet, yoksa bundan daha fazlasi degil, sevap ne lan, sana fayda vermeyen sevap ne işe yarayacak (BibBiiiiiib Kafa) , ahirete yurdudaa burasiysa, sen anla, o fayda da bu dünyada olmali illa, ve bu anllatigimiz gibi olmali yani.

SEVAP GÜNAH
Bazen bana sevap olan bir durum, senin için günah olabilir, yahutta tam terside olabilir,
mesela bir adam grip hastasi olduysa, ona portakal limon yemek fayda verip, bünyesinin, mikroplarla savaşmasina yardimci olurken, bir diğer adamda basur hastasi ise, diğer adam portakal ve limon yerse, ona zararli olur, ve basuru azip barsaklarini hasta eder, o yüzden günah ve sevapda böyldir, birine fayda veren sevap olan durum, işde digerine günah olabilir, ve orucda böyledir, sana fayda veren bir oruc, bir şeker hastasina fayda yerine zarar verip, hatta ölümüne sebeb olabilir, ibadetler sadece sevap için degildir, fayda iki cihanda da faydasi vardır, yoksa sadece öldükten sonra fayda verecek bir ibadet degildir yani.

yine bilim adamlari diyorki : Akşam 7 den sonra yenilen yemekler, midede sabah kadar durup bekletilip ekşiyor, o yüzden akşma 7 den sonra yemeyin diyorlar halbuki muhammed dediki :

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Bizim orucumuz ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir."

( Hadis-i Şerif , Müslim, Sıyâm 46. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 15; Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sıyâm 27)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk bereket vardır."

( Hadis-i Şerif , Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sıyâm 18,19; İbni Mâce, Sıyâm 22)


Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Ümmetim sahuru (vaktin sonuna doğru) geciktirdiği ve iftarı da acele ettiği sûrece hayır üzere olacaktır."

( Hadis-i Şerif , Ebu Zer (r.a.) den yapılan rivayet)

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi."

( Hadis-i Şerif , Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 10)

Yani peygamber bilemedimi, yada Allah ona demedimi, bu yaptığın yanliş, cünkü akşam yediden sonra yemek yenmez diye bildirmeyemi unuttu, yoksa bilim adamlarimi yanliş biliyorlar?
Elbette peygamberimize gerekli olanlari Rabbimiz bildirir diye iman ediyoruz bizler, öyle olunca sahur gece yemegi yiyin demek ve hatta peygamber sahburda bereket var demiştir, zararlidir dememiştir, öyle olunca, o yaptiginiz akşam yediden sonra yemek yememe adetini terkediniz.

Müslüman bilincli olmalidir.

Rabbim, Mehdi ve askerine yaptıkları ibdetin şuruna erip, ne maksada binaaen yapildigi hikmetini bilmeyi nasip etsin, ve bilincli müslüman olmayi nasip eylesin.--oOo---


أَأَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ


''Allahım! Bizlere, hakkı Hak gösterip ona tabi olmayı, bâtılı da Bâtıl gösterip ondan yüz çevirmeyi nasib eyle..! '

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîne,
Amiyn.
Elfatiha maassalavat.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Sübhâneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en lâ ilâhe illâ ent, estağfirullahe ve

etûbu ileyk.

--OoO--

Vaazi mp3 olarak indirmek için Alttaki linke sağ tıkla farklı kaydeti seç


https://efsane1turk.net/efsaneuploads/Huri-Gilman-nedir.mp3Vaazi Youtubeden Seyretmek için Linke TIKLA

https://www.youtube.com/watch?v=wrylL77fVQ8&feature=youtu.be

Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 16 Haziran 2018 Cumartesi

Original Kar©glan

Sessiz Zehirin - ve internetin Sesi ve Onun Şifası Olan - Radyo Karoglan

Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran

Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık

1 Senede/12 Ay

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar

1 Yılda/365 Gün

7 Günde/24 Saat

Vaaz - Dini Sohbet - Tasavvuf Sohbetleri - Radyo Karoglanda

https://radyo.karoglan.com

Sessiz Zehirin - ve internetin Sesi ve Onun Şifası Olan - Radyo Karoglan