Menu

Reklam1

Sonntag, 18. Februar 2018

Duyu Organımız Kulaklar Hakkında BilgilerDuyu Organımız Kulaklar Hakkında Bilgiler

Kulak işitme ve denge organımızdır. Kulak başın iki yanında, kafatası içindeki oyuğa yerleşmiş durumdadır. Kulağımızla, ses dalgalarının yalnızca belli bir aralığını algılayabiliriz.

I-Dış Kulak:

Sesleri toplayıp, orta kulağa iletmekle görevlidir.

1- Kulak Kepçesi:

Kulağın dıştan görünen kısmıdır.
Geniş ve kıvrımlı yapıdadır.
Kıkırdaktan yapılmış olduğundan esnektir.

Kulak kıvrımları ses dalgalarını toplamaya ve sesin geldiği yönü bulmamıza yardım eder.

Kulak kepçesinin alt kısmı, içi yağla dolu olan kulak memesi ile sona erer.

2- Kulak Yolu:

Kulak kepçesiyle, kulak zarı arasında yer alan, hafif kıvrık, silindirik bir borudur.

İç yüzü, mukoza tabakası ile örtülüdür.

Mukoza tabakası üzerinde, kıllar ve yağ bezleri bulunur.

Mukoza tarafından salgılanan salgıya kulak kiri adı verilir.

Yağ bezleri ter, kulak kiri sarı renkli bir sıvı salgılar. Bu sıvılar, kulak yolu çevresinin yumuşak ve kaygan olmasını sağlar. Ayrıca kulak zarını nemli ve yumuşak tuttuğu için, zarın yırtılmasını önler. Kıllar ise, dışarıdan gelen toz, toprak ve zararlı maddeleri tutar

3- Kulak Zarı:

Kulak yolunun sonunda yer alır.

İnce, esnek, saydam bir zardır.

Kulak yolu ile gelen ses dalgalarını, titreşerek, orta kulağa iletir.

II- Orta Kulak:

Şakak kemiği içerisinde bulunan, bezelye büyüklüğünde bir odacıktır. Görevi, ses dalgalarını dış kulaktan iç kulağa iletmektir.

Orta kulak, kulak zarı yardımıyla dış kulağa, oval pencere yardımıyla iç kulağa bağlantı sağlar.

Ayrıca bir kanal (östaki borusu) yardımıyla, geniz boşluğuna (yutak) açılır. Östaki borusunun ağzı, ağzımız açılınca açılır ve içinden geçen hava kulağa girer. Böylece, havanın dış basıncı ile orta kulaktaki hava basıncı dengelenir ve kulak zarının yırtılması önlenir.

Orta kulakta vücudumuzun en küçük kemikleri bulunur. Bunlar, çekiç, örs ve üzengidir.Çekiç kemiği, kulak zarı ile; üzengi kemiği ise, iç kulağa açılan oval pencere ile temas halindedir. Bu kemikler, ses dalgalarının kulak zarında oluşturduğu titreşimleri kuvvetlendirerek iç kulağa iletir.


III- İç Kulak:

Sinir hücreleriyle, işitme duyu hücrelerinin bulunduğu yerdir. Asıl işitme olayı burada olur.

İşitme ve denge ile ilgili görevleri vardır.

Kemik dolambaç ve zar dolambaç olmak üzere iki kısımdan oluşur.

a) Kemik Dolambaç: Üç parçası vardır:

1- Yarım Daire Kanalları:

Kendi üzerine kıvrılmış yarım daireli kanallar şeklindedir. Kanalların dalıza açılan yerinde, ampul şeklinde bir takım şişkinlikler vardır. Yarım daire kanalları üç tane olup, bir tanesi dikey, iki tanesi yatay konumdadır. İçindeki sıvı ve tüysü oluşumlar sayesinde, beyincikle beraber vücudun dengesinden sorumlu olan kısımdır. Yarım daire kanallarının işitme ile ilgisi yoktur.

2- Dalız:

Oval pencerenin iç kulağa bakan kısmındaki iç kulak boşluğuna dalız denir. Oval pencereden gelen ve sıvı titreşimlerinin oluşturduğu ses dalgalarını salyangoza iletir.

3- Salyangoz:

Duyu hücreleri ile işitme hücreleri burada bulunur. Ses titreşimlerini algılayan alıcı hücreler salyangozda bulunur. Bu nedenle, beyne giden işitme sinirleri salyangozdan çıkar. Salyangozun içerisi lenf sıvısı ile doludur Ses titreşimlerini alan özel hücrelere korti hücreleri denir. Bunlar, sıvı içerisinde hareket eden titrek tüylü hücrelerdir. Bu hücreler iç kulak sıvısının titreşimi ile oluşan uyartıları alır ve beyne iletir.

b) Zar Dolambaç: Kemik dolambacın içinde yer alır. Zar dolambacın dalıza rastlayan kısmı tulumcuk ve kesecik denilen torbalardan oluşmuştur. Bunlardan (bilgi yelpazesi.net) tulumcuk yarım daire kanallarıyla, kesecik salyangozla birleşmiştir. Kesecik ve tulumcuk içerisinde, kalsiyum karbonattan oluşmuş denge taşları (otolit) bulunur. Zar dolambacın salyangoz içindeki kısmında korti hücreleri bulunur.

İşitme Olayı, Nasıl Duyarız?

İnsan kulağı saniyedeki titreşim sayısı 20- 20.000 hertz arasında olan sesleri işitebilir. Bu aralıktaki ses dalgaları, kulak kepçesi yoluyla toplanarak, kulak yoluna iletilir. Kulak yolundan kulak zarına gelen ses dalgaları, kulak zarının titreşmesine neden olur. Titreşimler, orta kulaktaki kemik köprüyü (çekiç, örs, üzengi) titreştirir. Titreşimler buradan oval pencere yardımıyla iç kulağa iletilir. Şiddeti artan titreşimler, salyangozdaki sıvının dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanma titrek tüylü duyu hücresi olan korti hücrelerini uyarır. Uyartı duyu hücrelerinden, duyu sinirlerine aktarılır. Duyu sinirleri uyartıyı beyne iletir. Beyindeki işitme merkezi ses olarak algılar, böylece işitmiş oluruz.

Kulağın Bölümleri

1. Dış Kulak
Kulak Kepçesi: Sesleri toplayarak kulak yoluna iletir. Kulağımızın dışarıdan görülen yeridir.
Kulak Yolu: Sesi kulak zarına iletir. Kulak yolunda tozların orta kulağa girmesini engelleyen tüycükler ve kulak sıvısı bulunur.

2. Orta Kulak
Kulak Zarı: Kulak yolundan gelen sesler kulak zarında bir titreşime neden olur. (hatırlarsak ses bir titreşimdir)
Örs – Çekiç – Üzengi Kemikleri: Kulak kemikleri kulak zarını iç kulağa bağlar. Ses sırasıyla kulak zarı-çekiç-örs-üzengi sıralamasını izler.
Östaki Borusu: Orta kulağı yutağa bağlar. Kulak içi basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engeller.
Oval Pencere: Kulak kemiklerinden aldığı sesi iç kulağa iletir.

3. İç Kulak
Dalız: Oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.
Salyangoz: İşitmeyi sağlayan duyu almaçları burada bulunur. Beyne giden işitme sinirleri de buradadır. Ses dalgaları salyangoz içindeki sıvıda yayılır.
Yarım Daire Kanalları: Beyincik organıyla beraber vücudun dengesinin sağlanmasında görevlidir.

KULAK İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER


İnsan kulağı 16 ile 20.000 Hz. (Hertz) arası frekansları işitir.
Kulak anatomisi iç, dış, orta diye üçe ayrılır.

Yeni doğmuş bir bebek 2.5 yaşına kadar işittiği sesleri kortekste depolar.
İnsan kendi sesini teypden veya herhangi kayıt cihazından dinlediğinde farklı duyar bunun nedeni kemik kompenentin olmasıdır.
İlk işitme seviyesini ölçen Odyometre aygıtı 1878 yılında Hartman tarafından yapılmıştır.
Kulak ses dalgalarını beyne göndermeye yarar.
Kulakta örs, çekiç, üzengi olmak üzer vücudun en küçük kemikçiklerinden oluşur.

İnsan uyurken dahi kulaklar ses almaya devam eder.
Yükseklere çıkıldığı zaman kulağımızın tıkanması basıncın azalmasından kaynaklanır.
İnsan kulakları kendi kendini kıllar yardımıyla temiz tutarlar.
Kulakları sık temizlemek kulak zarına zarar vererek sağırlığa yol açabilir.
Kulak kiri Antropologlar tarafın göçmen toplumların yapısını incelemekte kullanmışlardır.
Antik Çin'de kalın kulaklar zenginliği, uzun kulaklar ise uzun ömürlü olacağına inanırlardı.
Manjit Singh 7.5 tonluk uçağı kulaklarıyla çekerek Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir.

Kulak sağlığı hakkında bilmeniz gerekenler

Son derece hassas bir sistemle çalışan kulak, sadece işitmekle değil aynı zamanda vücudun dengede durmasıyla da görevlidir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıklaşan kulağa su kaçma vakaları ve maruz kalınan yüksek ses, kulak hastalıklarında artışa sebep oluyor

İşitme, insan hayatındaki en önemli duyulardan biridir. Buna rağmen şiddetli ağrılar yaşayana kadar hep ihmal edilir. Oysa dayanılması güç kulak ağrılarının sayısız sebepleri arasında, kalıcı hasar bırakma ihtimali olanlar da vardır. Bu sebeple kulak sağlığımıza önem vermeli ve sağlıklı kalması için ona zaman ayırmalıyız. Kulak da tıpkı diğer organlar gibi muhteşem bir sisteme sahiptir. Kabaca tarif edildiğinde üç kısımdan oluşur: Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Bu kısımların her biri birbirleriyle bağlantılıdır. Dış kulak, dışarıdan baktığımızda gördüğümüz, içeriye doğru bir kanalın uzanmaya başlamasıyla son bulan bölümdür. Kulak zarı bu kanalın sonunda yer alır ve dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayırır. Örs, çekiç ve üzengi adı verilen kemikçikler, orta kulakta yer alır ve sesin iç kulağa iletilmesinde görev alır. İç kulakta, sese son derece hassas hücre ve beyne giden işitme sinirleri yer alır. Ses, kulağa titreşim ve ses dalgaları halinde gelir. Sesin ilk çarptığı yer kulak zarıdır ve burada meydana getirdiği titreşim, orta kulakta bulunan kemikçiklerce hissedilir, böylece ses iç kulakta fark edilir ve buradaki işitme sinirince algılanır. Ardından sinir uyarıları haline dönüşerek beyne gider. En basit tarifiyle işitme böyle gerçekleşir. Son derece hassas bir sistemle çalışan kulak, sadece işitmekle değil aynı zamanda vücudun dengede durmasıyla da yakından ilgilidir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, basınç değişikliğine sebep olan uçak yolculukları, deniz ve havuzlarda yaşanan kulağa su kaçma vakaları ve maruz kalınan yüksek ses sebebiyle gelişen kulak hastalıklarında artış görülüyor.

UÇAK YOL CULUĞUNUN KULAĞA ETKİLERİ
Yaz aylarında uçak yolculuklarında ciddi bir artış oldu. Uçak yolculuğu sırasında yaşanan basınç farklılıkları birçok kişi için kabus gibi saatler geçirmek anlamına gelir. Orta kulakta meydana gelen basınç değişikliğine bağlı sıkışma ve benzer durumlar, şiddetli kulak ağrısından işitme kaybına kadar birçok önemli duruma neden olabilir. Yapılan araştırmalar, uçak yolculuğu esnasında kulak problemi yaşayanların sayısının hiç de az olmadığını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların 3/2'si, yetişkinlerinse hemen hemen yarısı hayatı boyunca bir kez olsun uçak yolculuğuna bağlı kulak ağrısı yaşamış. Özellikle uzun uçak yolculuklarında basit yöntemler uygulayarak yolculuğunuzun rahat geçmesini sağlayabilirsiniz. Peki çoğu zaman dayanılmaz olan, hatta bazen hasar bırakan bu ağrılar, neden olur? Östaki borusu adı verilen kanal, burnun arka tarafından başlayarak geniz ile orta kulak arasındaki bağlantıyı sağlamakla görevlidir. Östaki borusu, hava akımını sağlayarak orta kulağın dış ortamda gerçekleşen basınç değişikliklerine uyum sağlamasına yardım eder.

ORTA KULAKTA KAN BİRİKEBİLİR
Orta kulak basıncı, uçak inişe geçtiğinde hızla düşmeye başlar. Orta kulakta meydana gelen hızlı basınç düşmesi, iç kulak zarının orta kulağa yani içe doğru çekilmeye başlaması demektir. Bu durum yaşanırken östaki borusu, vazifesini gerektiği gibi yapamazsa orta kulakta sıvı ve kan birikmesi meydana gelebilir. Bazı durumlarda, zincirleme olaylar gelişerek kulak zarı delinmesine kadar gidebilir. Basınç değişikliğine bağlı orta kulak problemleri; şiddetli kulak ağrısı, baş dönmesi, işitme kaybı gibi durumlarla sonuçlanabilir. Eminim birçoğunuz uçak iniş ve kalkışı esnasında sakız çiğnemek ya da ağzımızı açıp kapatmak gerektiğini duymuşsunuzdur. Bu hareketler, östaki borusunu açarak gerekli basınç dengesini sağlamaya yarar. Orta kulağa hava akımını sağlayan yapılar, yutkunma hareketinden etkilenerek basınç dengesinin sağlanmasına yardımcı olurlar. Bu sebeple iniş ve kalkış esnasında su içmek, uzmanlar tarafından tavsiye edilen yöntemlerden biridir. Grip ya da nezle olanlar, hamileler ve hali hazırda kulak problemi yaşayanlar, uçak yolculuğundan önce mutlaka bir uzmana gitmeliler çünkü bu basit hareketler, onlar için yetersiz olabilir.

YÜKSEK SESİN KULAK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Devamlı yüksek sese maruz kalındığında, işitmeyle doğrudan ilgisi olan iç kulaktaki sinir hücrelerinde tahribat meydana gelir. Yüksek sese maruz kalındığında tahribata uğrayan hücreler, durumun devam etmesi neticesinde ölürler.

SİNİR HÜCRELERİ ÖLÜRSE HER ŞEY BİTER
Ölen sinir hücreleri içinse her şey bitmiş demektir çünkü bu durumun geri dönüşü yoktur. Peki ses, hangi düzeyde iken tehlike oluşturur? Sese olan hassasiyet kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ancak herkes için ortak sayılabilecek bazı noktalar vardır. Örneğin, kendi sesinizi duymak için bağırmanız gerekiyorsa, gürültü kulağınızda ağrıya sebep oluyorsa, çınlama başladıysa ve gürültü kesildikten sonra -geçici de olsa- işitme kaybı yaşıyorsanız; maruz kaldığınız sesin şiddeti sinir hücrelerinize zarar verecek seviyede demektir. Bunu fark ettiğinizde ortamdan uzaklaşamıyorsanız, kulağınızı pamuk ve benzer bir maddeyle tıkamak fayda sağlayacaktır. Sesin yoğunluk ve şiddeti; desibel, sesin saniyedeki titreşim sayısı ise frekans olarak ifade edilir. Uzmanlar, insan sağlığı için tehlikeli sınırın 85 desibel olduğunu söylüyor. Tehlikeli seviyedeki sese maruz kalma süresi, bırakacağı hasarla da doğru orantılıdır.

KULAĞINIZA SU KAÇARSA NE OLUR?
Özellikle çocuklar, kendilerini yeterince koruyamadıklarından sıklıkla kulaklarına su kaçırırlar. Peki kulağa su kaçarsa ne olur? Kulak, sadece işitme duyusu olarak vazife görmez. Aynı zamanda vücudun dengede durmasını sağlamakla da görevlidir. Bu sebeple kulağa giren herhangi bir yabancı cisim, en kısa zamanda çıkarılmalıdır. Kulağa su kaçması, en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Fark edilmemesi imkansız bu durumun ilk belirtisi şiddetli ağrıdır. Sonrasında işitme kaybı, hatta iltihaplanmaya kadar gidebilir. Kişi bunu hissettiğinde, başını önce su kaçmayan tarafa sonra da su kaçan kulağın olduğu tarafa doğru hızlı ve hafif sert bir şekilde sallamalıdır. Bu yöntem işe yaramadıysa su kaçan kulak aşağıda kalacak şekilde uzanmalı ve yer çekiminin de etkisiyle sıvının dışarı çıkmasını beklemelidir. Daha önce kulak problemi olanlar ve kulak zarı delik olanlar için durum daha ciddidir ve sıvının orta kulağa inmesi çok daha kolaydır. Bu kişiler mutlaka kulak tıpası kullanmalıdır.

Kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlaması hakkında bilgiler

Milyonlarca kişinin ortak sorunu olan kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlaması nedir ve sebepleri nelerdir? Kulak çınlaması nasıl geçer? İşte kulak çınlaması hakkında bilmeniz gereken her şey...

Kulak çınlaması sürekli olarak hafif tiz bir ses, tıslama, vınlama ya da benzer sesler duyma olayıdır. Kulak çınlaması sırasında duyulan ses kesik kesik ya da süreklidir. Kulak çınlaması sesinin şiddeti değişiklik gösterebilir. Sessiz bir ortamda, özellikle yatmadan önce kulak çınlaması sorunu yaşamak uyku düzensizliğine sebep olabilir. Bazı durumlarda kulak çınlaması kalp ritmi ile eş zamanlı olarak duyulur.

Kulak çınlaması oldukça yaygın bir sorundur. Birçokları için son derece sinir bozucudur. Kulak çınlaması odaklanma ve uyku sorunlarını da beraberinde getirir. İş hayatına ve kişisel ilişkilere olumsuz etkileri olabilir ve psikolojik distrese sebep olabilir.

Kulak çınlaması genellikle işitme kaybı olarak yorumlansa da herhangi bir işitme kaybına yol açmaz ya da işitme kaybı kulak çınlamasının sebebi değildir. Kulak çınlaması yaşayan bazı kişiler en ufak sesi dahi çok gürültülüymüş gibi algılatan, sese karşı aşırı duyarlılık sorunu olan hiperakuziden muzdariptirler.

Kulak çınlamasının sebepleri hastalık ya da kulak tıkanması olabilir ve kulak çınlamasına sebep olan rahatsızlık tedavi edilmeden çınlama sorunu ortadan kalkmaz. Fakat bazı durumlarda tedavi de kulak çınlaması sorununu ortadan kaldırmak için yetersiz kalmaktadır. Böyle durumlarda geleneksel ya da alternatif tedavi yöntemlerine başvurulur.

Aşırı gürültüye maruz kalmak, kulak çınlamasına sebep olan en büyük faktördür. Kulak çınlaması sorunu yaşayan bireylerin yüzde 90'ı işitme kaybı yaşar. Gürültü, iç kulakta yer alan kokleadaki ses hassasiyeti olan hücrelere kalıcı zarar verir. Marangozlar, pilotlar, müzisyenler, sokak satıcıları, ve bahçıvanlar kulak çınlaması yaşaması muhtemel meslek gruplarıdır. Birden ani gürültüye maruz kalan bireylerde de kulak çınlaması görülebilir.
Bazı rahatsızlıklar da kulak çınlaması sorununa sebep olabilir. Bunlar;

- Kulakla ilgili sağlık sorunları ve iyi huylu tümörler,

- Aspirin ve bazı antibiyotikler, sakinleştirici, antidepresan, iltihap ve sıtma tedavisi için kullanılan ilaçlar,

- Doğal yaşlanma süreci,

- Bir iç kulak hastalığı olan Meniere,

- İç kulak sertleşmesi,

- Yüksek tansiyon, kalp damar rahatsızlığı, dolaşım sorunları, kansızlık, allerji, tiroid yetmezliği, otoimmün ve şeker hastalığı,

- Boyun ve çene sorunları,

- Baş ve boyun zedelenmesidir.

Alkol ve tütün ürünü kullanan, kafein içeren içecekleri ve belli başlı gıdaları tüketen kişilerde de kulak çınlaması sorunu yaşanır. Kulak çınlamasına sebep olan faktörün tam olarak ne olduğu bilinmese de araştırmacılar stres ve yorgunluğun kulak çınlaması sorununa yol açan en önemli faktörler olduğunu düşünüyor.

Duyu sistemi

Duyu organı, stimülasyonlar (uyarılmalar) sonucu çevreden aldığı bilgileri elektrik impulslarına çeviren organ. Bilgiler, sinirler aracılığıyla beyne iletilirken filtrelenirler; diğer organlardan gelen bilgilerle ve önceden beyinde depolanmış olanlarla karşılaştırılırlar ve beyinde algıya dönüşürler. Duyu organları bilgileri reseptörler (alıcılar) vasıtasıyla toplarlar. En çok bilinen duyu organları, en basit haliyle, "5 duyu" olarak da adlandırılan; görme, koklama, işitme, tat alma ve dokunma işlevlerini yerine getiren göz, burun, kulak, dil ve deridir.

Antik filozoflar duyuları "ruhun pencereleri" olarak tanımlamışlardır. Aristo bugün en çok bilinen 5 duyudan bahsetmiştir.[1] Yaygın olarak bilinen, bu nedenle sıklıkla duyu sistemlerinin tamamını oluşturduğu düşünülen bu beşinin haricinde kaslarda, tendonlarda ve eklemlerde de duyu reseptörleri vardır. Bunlara kinestetik duyular denir.[1] Bunun haricinde iç kulakta dengeyi sağlayan reseptörler vardır ve bunlar denge duyusu sistemini oluştururlar.[1] Dolaşım sisteminde kandaki karbondioksiti, basınç değişimlerini veya kalp atışı oranını tespit eden sensörler vardır. Ayrıca sindirim sisteminde açlık ve susuzluk hissini tespit eden reseptörler vardır. Bunların haricinde duyu sistemleri de vardır. Örneğin beynin alt kısımlarında beynin iç ısısını ölçen hücreler vardır

Reseptörler

Duyu reseptörleri; ışık, ısı gibi herhangi bir haricî uyarıcıya tepki gösterebilen ve duyu sinirlerine sinyal gönderen organ ya da hücredir.[2] İşlevlerine göre üçe ayrılırlar:

Kemoreseptörler

Kemoreseptörler, burun ve dilde bulunan koku ve tat reseptörleridir. Kimyasal uyarıları algılarlar. Bazı iç organlarda da bulunurlar.

Fotoreseptörler

Fotoreseptörler, gözde bulunan reseptörlerdir. Işığı algılarlar. Koni ve çomak hücreleri olmak üzere iki çeşidi vardır.

Mekanoreseptörler

Mekanik ve fiziksel uyarıları algılarlar. Deride ve kulakta bulunur. Deride bulunan ve sıcak ile soğuğu algılayanlara termoreseptör denir.

İşitme

İşitme veya duyma, canlıların etraflarında oluşan sesleri işitme organları vasıtasıyla algılamasıdır.

İşitmenin meydana gelişi

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikcikleri tarafından kuvvetlendirilip oval pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri dalız içindeki sıvı ile salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne iletilir ve işitme sağlanmış olur.

Kusursuz bir insan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. İnsan sesi yaklaşık olarak 500–3000 Hz arasındadır.

İşitme yolu

Kulak Kepçesi → dış kulak yolu → Kulak Zarı → Çekiç, Örs, Üzengi → Oval Pencere → Dalız → Salyangoz → İşitme Sinirleri → Beyindeki İşitme Merkezi

Kulak sağlığı

Östaki borusu ile ağızdan ve burundan giren mikroplar orta kulak iltihabı denen tehlikeli bir hastalığa yol açar. Kulakta çınlama, uğultu ve ağrı oluşturur. Kulak zarının delinmesine yol açabilir.

İşitme kaybını önlemek için çok gürültülü yerlerde uzun süre bulunulmamalı, kulak içi herhangi bir nesen ile karıştırılmamalıdır. 80 dB üserindeki seslere uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. 130 dB ve üzerindeki sesler kulaklarda fiziksel hasara neden olabilir.


Duyma Organı Kulak Hakkında Muhtemelen İlk Kez Duyacağınız 13 Enteresan Bilgi

Kulaklarınız hem milyonlarca sesi duyup ayırt etmenizi sağlarken, aynı anda başka işlevleri de yapabilir.

Birden fazla görevi olan kulaklarımızı yeterince iyi tanıyor muyuz?

Buyrun bakalım...
1. İç kulaktaki minik kılları kaybederseniz işitmenizi de kaybedebilirsiniz.
İşitme duyunuzun hassaslığı kulağınızın içindeki tüylere bağlı. Eğer bu tüyleri tamamen kaybederseniz, işitme yeteneğiniz de düşecektir.
2. Siz uyurken kulaklarınız duymaya devam eder.
Aslında uyurken bütün sesleri duymaya devam ederiz. Beyniniz sadece gelen sesleri yok sayar. Bebeğiniz varsa içgüdüsel olarak sizin için önem taşır ve beyniniz onun sesini yok saymaz, mutlaka duyarsınız.
3. Rakım değişikliklerinde kulaklarınızdaki ağrı, östaki borunuzdan kaynaklanır.
Östaki borusu kulak ve burun arasındaki kanaldır. Dağlık kesimlere çıktığınızda kulağınızı rahatsız hissetmenizin sebebi, östaki borunuzun kulak zarının basınç değişikliklerine uyum sağlamaysını sağlayarak, kulak zarının içe çökmesine engel olmasıdır. Uçağa binince de aynı hissi yaşıyorsanız, 5 saniye ağzınızı açıp, östaki borunuzun basınç dengesini sağlamasına yardımcı olabilirsiniz.
4. Vücudunuzdaki en küçük kemikler kulağınızda bulunur.
Orta kulakta bulunan çekiç, örs, üzengi kemikleri insan vücudundaki en küçük kemiklerdir. Bu üç minik kemiğin işlevi ise çok önemli. Kulak zarına gelen titreşimleri arttırıyorlar ve iç kulağa iletiyorlar. Yani duymamıza yardımcılar!
5. Kulak sadece işitmenizi değil, yürürken dengenizi de sağlayan bir organdır.
Östaki borusu, atmosferdeki hava basıncı ile orta kulaktaki hava basıncını eşitleyen yapılardır. Bu da insanların kendi dengesini korumasına yardımcı olur.
6. Denizin sesini duymuyoruz aslında...
Kulağınıza büyük bir deniz kabuğu koydunuz. Deniz sesi geliyor uğul uğul sanıyorsunuz. Gerçekte ise kulaktaki toplardamarlardan akan kanın sesini duyuyorsunuz.
7. Köpekler, insanlardan çok daha yüksek frekansları duyabilir.
Hayvan gruplarında duyma yeteneği en az gelişmiş olan gruplardan biri insan grubudur. Diğer hayvanların işitme organları hayati önem taşıdığından çok iyi gelişmiş.
8. Kulak enfeksiyonları çocuklarda yetişkinlere göre daha sık görülür.
Bunun sebebi östaki borusunun gelişimini tamamlamamış olması ve aynı zamanda immün sistemlerinin zayıf olmasından kaynaklanır.
9. Kulak sürtünme ve tozdan korunmak için, kendi balmumunu üretir.
Cilt altı bezleri de yağlı bir balmumu salgılayarak kulağın korunmasını sağlar. Kulak, yabancı maddelerin girmesini engelleyen bu yapıyı oluşturur. Biriken kir balmumuyla birlikte dış kulağa doğru atılır.
10. Yeterli kulak kiriniz yoksa, kulaklarınız kaşınır ve kuruluk hissedersiniz.
Kulaklarınızı sık sık temizlemeye gerek yok aslında. Fazla kiri, kulak dışarı attığı gibi, kulak kirinin faydaları da var. Belli miktarda kulak kiri kulaklarınızdaki nemliliği sağlar. Tıpkı gözyaşları gibi.
11. Baş dönmenizin sebebi kulağınızın içindeki sıvı olabilir.
Kulaklarınızdaki sıvı, hareket ettiğinizde beyninizin haberi olmasını ve dengenin bu sıvının hareketine göre kurulmasını sağlar. Eğer kendi etrafınızda çok hızlı bir şekilde dönüyorsanız, bu sıvının yerleşmesi zaman alır ve başınız döner.
12. İşitme kaybından muzdarip insanların büyük çoğunluğu 65 yaşın altında.
Yapılan çalışmalarda en çok işitme kaybının gençlerde görüldüğü tespit edilmiş. Muhtemelen cep telefonları ve bilgisayar kullanımının artmasının buna sebep olduğu düşünülüyor.
13. Yüksek sese çok maruz kalırsanız, işitme duyunuzu kaybedebilirsiniz.
Yaklaşık 3500 duyu hücresiyle doğduk (sadece kulakta bulunan). Bu hücreler zamanla, yüksek sese çok maruz kalarak zarar görüp, işlevlerini yitirebilirler. O nedenle kulak tıkacı kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Kurandaki Duymak ve işitmek hakkinda ayet ve hadisler

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır.
(BAKARA SURESİ / 7)

Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü, ‘gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle’; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.
(BAKARA SURESİ / 19)

Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
(NİSA SURESİ / 119)

Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” diyenlerle Yahudiler’den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, “Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının” derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun için sen Allah’tan hiç bir şeye malik olamazsın. İşte onlar, Allah’ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir azab vardır.
(MAİDE SURESİ / 41)

Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiç bir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.
(MAİDE SURESİ / 42)

Biz onda, onların üzerine yazdık: Can’a can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.
(MAİDE SURESİ / 45)

Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar, hangi ‘apaçık-belgeyi’ görseler, yine ona inanmazlar. Öyle ki, o inkâr etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek: “Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir” derler.
(EN’AM SURESİ / 25)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.
(A’RAF SURESİ / 179)

Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakları elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa işitecek kulakları mı var? De ki: “Ortak koştuklarınızı çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz bile açtırmayın.”
(A’RAF SURESİ / 195)

İçlerinden Peygamberi incitenler ve: “O (her sözü dinleyen) bir kulaktır” diyenler vardır. De ki: “O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a iman eder, mü’minlere inanıp-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın elçisine eziyet edenler… Onlar için acı bir azab vardır.”
(TEVBE SURESİ / 61)

De ki: “Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki siz yine de korkup-sakınmayacak mısınız?
(YUNUS SURESİ / 31)

Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
(HİCR SURESİ / 18)

Onlar, Allah’ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir.
(NAHL SURESİ / 108)

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.
(İSRA SURESİ / 36)

Ve onların kalbleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur’an’da sadece Rabbini “bir ve tek” (ilah olarak) andığın zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ gerisin geriye giderler.
(İSRA SURESİ / 46)

Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik).
(KEHF SURESİ / 11)

Dil ile ilgili ayetler

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. “Bu Allah katındandır” derler. Oysa o, Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) yalan söylerler. (3/78)

Kimi yahudiler, kelimeleri ‘konuldukları yerlerden’ saptırırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: “Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve ‘Raina’ bizi güt, bize bak” derler. Eğer onlar: “İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve ‘Bizi gözet’ deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar. (4/46)

(Lut onlara) “Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin” dedi. (15/68)

Onlar, Allah’a, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler, dilleri de yalan olarak en güzel olanın ‘kendilerinin olduğunu’ düzmektedir. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar, (cehennemde) öncülerdir. (16/62)

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (16/116)

O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız; oysa o Allah katında çok büyük (bir suç)tür. (24/15)

O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır. (24/24)

Apaçık Arapça bir dille. (26/195)

Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır. (30/22)

(Geldiklerinde de) Size karşı ‘cimri ve bencildirler.’ Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah’a göre pek kolaydır. (33/19)

Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: “Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile.” Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: “Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah’a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır.” (48/11)

Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. (60/2)

Kuranda kulak

Güzel Kurani kerimimizde geçen kulak ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kulak ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.
Kuranda kulak ile alakali tahmini 31 ayet geçiyor
2:7 - Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır. Ve büyük azab onlaradır.
2:19 - Yahut (onların durumu), gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek(ler) bulunan bir yağmur(a tutulmuşun hali) gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, inkârcıları tamamen kuşatmıştır.
4:119 - Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.
5:41 - Ey peygamber, ağızlarıyla "inandık" deyip, kalbleriyle inanmamış olanlardan ve yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır.
5:42 - Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.
5:45 - Biz Tevrat'ta onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa, bu kendi günahlarına keffaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
6:25 - İçlerinden seni dinleyenler de vardır, fakat biz, onu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar, bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kâfirler: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" derler.
7:179 - Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.
7:195 - Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki: "Haydi çağırın o ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz açtırmayın."
9:61 - Yine onların içinde öyleleri vardır ki, Peygamber'i incitiyorlar ve "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır." diyorlar. De ki; "Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir". Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır.
10:31 - De ki, "size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim?" Hemen "Allah'dır" diyecekler. De ki, "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"
15:18 - Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.
16:108 - Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir.
17:36 - Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
17:46 - Ve kalblerinin üzerine, Kur'ân'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'ân'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar.
18:11 - Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk.
18:57 - Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalbleri üzerine (Kur'ân'ı) anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler.
22:46 - Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur.
23:78 - Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz!
26:223 - Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır.
31:7 - Onun karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman da sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu, acı verecek bir azab ile müjdele.
32:9 - Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!
41:5 - Onlar: "Ey Muhammed! Senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, çünkü biz yapıyoruz" dediler.
41:16 - Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmeyecektir.
41:44 - Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: "Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil, öyle mi?" derlerdi. Sen de ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır." İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).
46:29 - Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'ân'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'ân'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine "susun" dediler. Kur'ân'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.
50:37 - Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.
50:41 - Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
54:19 - Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.
67:23 - De ki: "Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!"
71:7 - "Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. "

Duymak ile ilgili söylenmiş güzel sözlerDuymak istediklerini değil, duyman gerekenleri söyleyebilme cesareti olan insanlar olmalı yanında.

Can Dündar

Yaradan da, nesne de, ruh da, beden de konuşur, insan duymak isterse.

Aret Vartanyan

Duymak istemeyen bir insan bir sağırdan daha da ağır işitir.

Agatha Christie

İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar.

Maksim Gorki

Bazen de susmak gerekir, duymak için.

Şems-i Tebrizi

İnsan bir kez duyduğunu hep bilecek sanır.

Goethe

Duymak, düşünmekten daha az üzer bizi.

Quintillan

Duymak istediğimiz yalanlar vardır nedense, bile bile.

Elif Şafak

Duymak, düşünmekten daha az üzer bizi.

Quintilianus

Kimsenin ne dediğini duymak istemiyorum… Sadece yaşamak ve görmek istiyorum.

Sinan Yağmur

Duyarım, unuturum. Görürüm, hatırlarım.Yaparım, anlarım.

Çin Atasözü

Özgürlük, insanlara duymak istemediği şeyleri söylemektir.

David Icke

Duymak istediğimiz şeyleri duyuyor,duymamız gerekenleri yok sayıyoruz.

Marshall Goldsmith

İnsanların başkalarına söyledikleri kendi duymak istedikleridir. Yazdıkları, okumak istedikleridir. Sevmesi, sevilmeyi istediği biçimdir.

Tezer Özlü

Duymak; düşünmek ve hatırlamak demektir.

Alain

Sır kelimelerde değil kalpte. Ne duymak istiyorsa onu işitiyor insan.

Ali Ural

Bize duymak istediklerimizi söyleyen kitapları severiz.

George Orwell

İnsanlar genelde neyi görmek istiyorlarsa onu görürler, neyi duymak istiyorlarsa onu duyarlar.

Harper Lee

Hiç kimse bildiğinden fazlasını işitmez; kimse hissedebildiğinden, hayal edebildiğinden ve düşünebildiğinden fazlasını algılamaz.

Goethe

İnsanlar sizden eleştiri ister. Ama tek duymak istedikleri övgüdür.

Mark Billingham

Yaşamak, var olmak, “olmak” istiyorum,

Ve içimdeki gerçekleri duymak.

Doris Warshay

Duymak üzere olduğun bir şeye kendini hazırlamak, onu duyduğunda verdiğin tepkiyi değiştirmiyor.

Emrah Özdemir


Es-Semî Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları


ES-SEMİ

ES-SEMİ; Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten.

Es-Semi’ ism-i şerifi ‘her şeyi hakkıyla işiten’ anlamına gelir. Kelime manasıyla ‘Sem’ yani ‘işitmek’ kökünden türemiştir.

İşiten, duyan, gizli olan her şeyi tamamiyle bilen Allahü Teâla “SEMİ’DİR”

Es-Semî Esmasının Anlamı : Gizli açık her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi en iyi işiten, duaları kabul işiten ve duyan. İşitme kuvvetine sahip olan ve yarattığı varlıklara işitme gücü veren, yaratıklarının hitaplarını işiten ve anlayan.

Es-Semi esmasının ebced değeri, zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 180
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı)

Es-Semî esmanın zikir adedi 180 adettir.Zikir saati Müşteri: Günü Perşembedir.

“Şüphesiz Allah, isitendir, görendir.” (Mümin suresi 20)

“Allah işitendir, görendir.” (Nisa Suresi, 134)
Namazda rükudan kalkarken

“Semiallahu limen hamideh”

سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Allah, kendisine hamd edenleri işitir”

Rabbenâ lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.

Es-Semî ism-i şerifi Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisidir. Yani işiten ve yarattığı varlıklara işitme özelliği verendir. O’nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve duyar.
Cenab-ı Hakkın gizli veya açık söylenen her sözü işitir… O’nun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır. Varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz ve şaşırmaz. Birinin sesini işitmek, ötekinin sesini de işitmeye mani olmaz.

Es-Semî : السميع

Yâ Semî : يَا سَم۪يعُ
Es-Semî isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Es-Semî ism-i şerifi zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur. İstediğine kavuşur.

5 vakit namazdan sonra 180 kere “Ya Semî’ celle celâlühû” zikrine devam edenin bütün duaları kabul olunur.

Her gün 540 kere “Ya Semî’, Ya Basîr celle celâlühû” zikrine devam edenin ilmi artar.es_semi_01444

Her gün 180 kere “Ya Semî celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimseyi herkes dinler, sözü geçerli olur, mesleğinde ilerler.

Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için “Ya Semiu Celle Celalühü” diyerek 180 kere okunur.

Perşembe günü Duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okuyanın, duası kabul olunur. Devamlı okumayı vird edinen kulak rahatsızlığı görmez.

Es-Semi ismi şerifini, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur.

Herhangi bir kimsenin kalbini kazanmak niyetiyle, Es-Semî ism-i şerifini aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar bile olsa bunların giderilmesi niyeti ile, seher vakti 18.000 defa “YA SEMİ” diye zikreden ve her yüz okumasında istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır. Kendine bağlar. Sevgi ve ilgi hasıl olur.

* * *
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

Vallâhu yakdî bil hakkı, vellezîne yed’ûne min dûnihî lâ yakdûne bi şey’in, innallâhe huves semîul basîr(basîru).

Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

(Mümin suresi 20. ayet)
mumin_suresi_20-ayet-es-semi
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

Men kâne yurîdu sevâbed dunyâ fe indallâhi sevâbud dunyâ vel âhırah(âhırati). Ve kânallâhu semîan basîrâ(basîran).

Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa suresi 134. ayet)

* * *
لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk(harîki).

Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. (Ali İmran suresi 181. ayet)

Esma-ül Husna’dan es-Semî İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri :

1-) Mümin suresi 20. ayet
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
Okunuşu :
Vallâhu yakdî bil hakkı, vellezîne yed’ûne min dûnihî lâ yakdûne bi şey’in, innallâhe huves semîul basîr (basîru).
Anlamı :
Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
2-) Nisa suresi 134. ayet
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
Okunuşu :
Men kâne yurîdu sevâbed dunyâ fe indallâhi sevâbud dunyâ vel âhırah(âhırati). Ve kânallâhu semîan basîrâ (basîran).
Anlamı :
Kişi (sadece) dünya sevabını istemiş olsa (dünya malını, ganimeti almak için savaşsa) bile, dünya sevabı da, (eğer Allah’ın rızasını da dilerse) ahiret sevabı da Allah’ın katındadır. Ve Allah, Semî’dir (en iyi işitendir), Basîr’dir (en iyi görendir).
3-) Ali İmran suresi 181. ayet
لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ
Okunuşu :
Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk (harîki).
Anlamı :
Andolsun ki: “Muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara: “yakıcı azabı tadın” diyeceğiz.
4-) Enbiya suresi 4. ayet
قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Okunuşu :
Kâle rabbî ya’lemul kavle fîs semâi vel ardı ve huves semîul alîm (alîmu).
Anlamı :
(O şöyle) dedi: “Benim Rabbim, semadaki ve yerdeki sözü bilir. Ve O, (en iyi) işiten, (en iyi) bilendir.”
5-) Mülk suresi 7. ayet
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
Okunuşu :
İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr (tefûru).
Anlamı :
Oraya (cehenneme) atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini (gürlemesini) işittiler.

68
Göğüs ağrısı için
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ Ve es’elüke biesmâike
Yâ Şefî’
Yâ Semî’
Yâ Rafı’
Yâ Meni`
Yâ Bedi`
Yâ Serî’
Yâ Beşîr
Yâ Nezîr
Yâ Kadîr
Yâ Muktedir
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
Ey istediğini yükselten Rafi,
Ey istediğini engelleyen Meni,
Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Es-Semi esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 180
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Beynin tepesi, gözler ve kulaklar.
Gezegeni : Merkür.
Hangi burcu etkiliyor : İkizler

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen