Menu

Reklam1

Sonntag, 11. Juni 2017

Dini BilmecelerDini Bilmeceler 1- 2

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YARIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

Soru 1 İslam Dinine göre su bulunmadığı zaman toprakla sembolik olarak alınan abdeste ne denir?
Cevap 1 Teyemmüm
Soru 2 Hz. Muhammed’in farz ve vacip dışında yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
Cevap 2 Sünnet
Soru 3 Hz. Muhammed’in kızı, damadı ve torunlarıyla devam eden soyuna ne ad verilir?
Cevap 3 Ehl-i Beyt
Soru 4 Hz. Muhammed’in güvenilir olması nedeniyle daha genç yaşta iken aldığı lakab (isim) nedir?
Cevap 4 Emin lakabı (Muhammed’ül Emin)
Soru 5 İslam’ın ilk inen ayetinde geçen emir nedir?
Cevap 5 Oku
Soru 6 Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı ve kabrinin de bulunduğu mescidin adı nedir?
Cevap 6 Mescid-i Nebi
Soru 7 Süleyman Çelebi’nin yazdığı Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan şiirin adı nedir?
Cevap 7 Mevlid
Soru 8 Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma gibi gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan aslı esası olmayan inançlara ne denir?
Cevap 8 Batıl İnanç (Hurafe)
Soru 9 Hinduizm ve Budizm’de önemli bir yeri olan ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi anlamına gelen inancın adı nedir?
Cevap 9 Reenkarnasyon (Ruh Göçü)
Soru 10 Bir dini inancı ve görüşü yaymak için yapılan tüm etkinlikler olarak değerlendirilen ve temel amacı başka din inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetlere ne denir?
Cevap 10 Misyonerlik
Soru 11 Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?
Cevap 11 Vahiy
Soru 12 İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum ve vefat tarihleri nedir?
Cevap 12 doğum: 571 – vefat: 632
Soru 13 Hz. Muhammed ve beraberindeki müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?
Cevap 13 Hicret
Soru 14 Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. İlk inen ayetler hangi surede yer almaktadır.
Cevap 14 Alak Suresi
Soru 15 İnsanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen diğer insanların da yapılmasından hoşnut olacağı iyi, güzel ve doğru davranışlara ne denir?
Cevap 15 Güzel Ahlak
Soru 16 Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşüncelere karşı olumsuz tutum içinde olmaya ne denir?
Cevap 16 Taassup (Bağnazlık)
Soru 17 Oruca başlama vaktine ne denir?
Cevap 17 İmsak
Soru 18 Müslümanların hacc mevsimi dışında kabeyi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir?
Cevap 18 Umre
Soru 19 Hz. Muhammed’in gençlik yıllarında üye olduğu, haksızlıklara karşı oluşturulan birliğin adı nedir?
Cevap 19 Erdemliler Birliği (Hılfu’l-Fudul)
Soru 20 İslam dininde mali bir ibadet olan Kurban ibadetinde geçen “Kurban” kelimesi ne anlama gelmektedir?
Cevap 20 Yakın olmak, yakınlaşmak
Soru 21 İslam inancına göre maddi yeterliliği ve sağlılığı yerinde olan insanların ömründe bir defa yerine getirmesi zorunlu olan ibadet hangisidir?
Cevap 21 Hacc
Soru 22 İslam’da sevgi ve hoşgörü anlayışının en önemli temsilcilerinden olan ve Mesnevi adlı eserin de sahibi dünyaca ünlü İslam Bilginin adı denir?
Cevap 22 Mevlana
Soru 23 Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek ve O’nun bize verdiği nimetlere şükretmek amacıyla yapılan iş ve davranışlara ne denir?
Cevap 23 İbadet
Soru 24 İslam inancına göre kişinin bir işinin olması için elinden geleni yapıp sonucunu Allah’a bırakıp ve sonucuna da razı olmasına ne denir?
Cevap 24 Tevekkül
Soru 25 Namaz kılan bir müslümanın namazda yönelmesi gereken yön hangi yöndür?
Cevap 25 Kıble
Soru 26 Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etme çağrısına ne denir?
Cevap 26 Ezan
Soru 27 Hz.İsa’ya verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir.
Cevap 27 İncil
Soru 28 Kur’an-Kerim’in indirilişi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?
Cevap 28 23 Yıl
Soru 29 Hz. Muhammed’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır?
Cevap 29 Vahiy Katipleri
Soru 30 Ayet sayısı bakımından Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri nedir?
Cevap 30 En kısa sure: Kevser – En uzun sure: Bakara
Soru 31 Sabrın sembolü olarak kabul edilen peygamber hangi peygamberdir?
Cevap 31 Hz. Eyyüp
Soru 32 Büyükbaş hayvanlardan kurban kesilirken bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Cevap 32 7 kişi
Soru 33 Kurban ibadeti hangi peygamberle birlikte başlamıştır.
Cevap 33 Hz. İbrahim
Soru 34 İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek hangisidir.
Cevap 34 Mikail
Soru 35 Sinagog, Yahova, Sebt Günü, Haham gibi terimler hangi dine aittir?
Cevap 35 Yahudilik (Musevilik)
Soru 36 Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar gücü yeten herkesin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu sadaka hangisidir?
Cevap 36 Fıtır Sadakası (Fitre)
Soru 37 Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yere ne ad verilir?
Cevap 37 Mihrap
Soru 38 İslam tarihinde ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
Cevap 38 Cemel Vakası (Cemel Olayı)
Soru 39 İnsanların doğruya ve iyiye yöneltmek için ALLAH’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?
Cevap 39 Din
Soru 40 Her yıl Nisan ayının üçüncü haftası Hz. Muhammed’in doğumunun kutlanması etkinliklerine ne ad verilmektedir.
Cevap 40 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Soru 41 Yahudilerin ibadet yerlerine ne ad verilir?
Cevap 41 Havra veya Sinagog
Soru 42 Dince uygun görülüp yasaklanmayan iş ve davranışlara ne denir
Cevap 42 Helal
Soru 43 Akşam vakti olup orucu açma zamanına ne denir?
Cevap 43 İftar
Soru 44 İnanan insanların Allah’tan istekte bulunmalarına ne denir?
Cevap 44 Dua
Soru 45 İslam dinine göre Allah’ın insanlara yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?
Cevap 45 Farz
Soru 46 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarına verilen özel isim nedir?
Cevap 46 Sünnet
Soru 47 Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilen birinin ezberden veya yüzünden okurken diğerlerinin okunann bölümleri Kur’an’dan takip etme geleneğine ne ad verilir?
Cevap 47 Mukabele
Soru 48 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?
Cevap 48 Hira Mağarası
Soru 49 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?
Cevap 49 610 yılında
Soru 50 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ilk vahiydeki ilk emir nedir?
Cevap 50 Oku
Soru 51 Ramazan ayı dışında bir işin olması ve bir isteğin gerçekleşmesine bağlı tutulan oruca ne ad verilir?
Cevap 51 Adak Orucu
Soru 52 Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan 20 rekatlık namaza ne ad verilir?
Cevap 52 Teravih namazı
Soru 53 Ramazan ayında hastalık,yaşlılık,yolculuk gibi durumlar nedeniyle tutulmayan oruçların ramazandan sonra gününe gün tutulmasına ne ad verilir?
Cevap 53 Kaza Orucu
Soru 54 Yılın bir ayında bedenle yapılan ibadete ne denir?
Cevap 54 Oruç
Soru 55 Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?
Cevap 55 Nafile Orucu
Soru 56 Camilerde imamın hutbe okuduğu yere ne ad verilir?
Cevap 56 Minber
Soru 57 Ezan okuyan din görevlisine ne ad verilir?
Cevap 57 Müezzin
Soru 58 Cuma ve Bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve öğütlere verilen ad nedir?
Cevap 58 Hutbe
Soru 59 Zengin Müslümanların, mallarının kırkta birini fakirlere vererek yerine getirdikleri ibadete ne ad verilir?
Cevap 59 Zekat
Soru 60 Mekke’deki Kâbe ve çevresindeki kutsal yerlerin ziyaret edilmesi şeklinde yapılan ibadete ne denir?
Cevap 60 Hacc
Soru 61 İslam dinine göre kişinin kendisine, topluma ve doğaya yararlı olmak için yaptığı işlere ne denir?
Cevap 61 Salih Amel
Soru 62 İslam’ın 5 şartı içinde, hem malla (para) , hem bedenle yapılan ibadet hangi ibadettir?
Cevap 62 Hacc
Soru 63 Su bulunamadığı zaman toprakla yapılan abdeste ne ad verilir?
Cevap 63 Teyemmüm
Soru 64 İslam Peygambere inanan, onu gören arkadaşlarına ne ad verilir?
Cevap 64 Sahabe
Soru 65 Bir günde kılınan namazlarda toplam kaç rekat vardır?
Cevap 65 40
Soru 66 Vitir Namazı hangi namazla birlikte kılınır?
Cevap 66 Yatsı Namazı
Soru 67 KAMET ne zaman okunmaya başlar?
Cevap 67 Farz namaza başlamadan önce
Soru 68 Bir kişinin arkasından , onun duyunca hoşlanmayacağı sözler söylemeye ne denir?
Cevap 68 Gıybet (Dedikodu)
Soru 69 Sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir?
Cevap 69 Zekat
Soru 70 Hz. Musa ya verilen kutsal kitabın adı nedir?
Cevap 70 Tevrat
Soru 71 Müslümanların Mekke den Medine ye göç etmesine ne ad verilir?
Cevap 71 Hicret
Soru 72 Hac ayının dışında bir zamanda Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir ?
Cevap 72 Umre
Soru 73 Ahirette hayatında günah ve sevapların tartılacağı yerin adı nedir?
Cevap 73 Mizan
Soru 74 Kıyametin başladığını Sür’a üfleyerek bildirecek olan melek hangisidir?
Cevap 74 İsrafil
Soru 75 Hacer-ül Esved den başlayarak Kabe’nin çevresinde 7 defa dönmeye ne ad verilir?
Cevap 75 Tavaf
Soru 76 Hacıların giydiği özel dikişsiz elbiseye ne ad verilir ?
Cevap 76 İhram
Soru 77 Kunut duaları hangi namazda okunur?
Cevap 77 Vitir
Soru 78 Günah çıkarma aşağıdaki hangi dine ait bir ritüeldir?
Cevap 78 Hiristiyanlık
Soru 79 “Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil.” Bu dizelerin sahibi hangi Türk İslam şahsiyetidir?
Cevap 79 Yunus Emre
Soru 80 “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım)” ifadesi neyin Türkçe karşlılığıdır?
Cevap 80 Bismillahirrahmanirrahim (Besmele)
Soru 81 İslâm dininin kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara ne ad verilir?
Cevap 81 Haram
Soru 82 Müslümanların haftada bir gün toplu olarak kılması farz olan namaz hangi namazdır?
Cevap 82 Cuma Namazı
Soru 83 Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı kandil gecesi hangi gecedir?
Cevap 83 Mevlid Kandili
Soru 84 Bütün dinler tarafından tavsiye edilen ve savurganlık ile cimrilik arasında olan güzel huy nedir?
Cevap 84 Cömertlik
Soru 85 Allah’ın istediği dinî hükümleri ve diğer haberleri peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?
Cevap 85 Vahiy
Soru 86 Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce de sonra da kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Onların bu şekilde davranmaları hangi sıfatlarının bir gereğidir?
Cevap 86 İsmet Sıfatı
Soru 87 Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma şartı olan namazlar hangi namazlardır?
Cevap 87 Cuma Namazı ve Bayram Namazı
Soru 88 İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na inanma yeteneğine ne denir?
Cevap 88 Fıtrat
Soru 89 İslâmiyetten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı hangisidir?
Cevap 89 Gök Tanrı İnancı
Soru 90 Bireyler arasında sevgi ve saygı bağlarını güçlendiren, gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 90 Zekat Vermek
Soru 91 Akıllı ve ergenlik çağına gelmis olmanın dışında herhangi bir şart aranmaksızın her müslümana farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap 91 Namaz kılmaz
Soru 92 Bütün dinlerde kutsal yerleri ziyaret (Hacc) etmek bulunmaktadır. Buna göre; Efes’teki “Meryem Ana” hangi din mensuplarının ziyaret yeridir?
Cevap 92 Hıristiyanlar
Soru 93 Müslümanların kıblesi neresidir?
Cevap 93 Kabe
Soru 94 Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunmaktadır?
Cevap 94 114
Soru 95 Kur’an-ı Kerim ‘in ilk suresi hangi suredir?
Cevap 95 Bakara Suresi
Soru 96 Kur’an-ı Kerim ‘in son suresi hangi suredir?
Cevap 96 Nas
Soru 97 Kur’an-ı Kerim’ın her 30 sayfalık bölümüne ne ad verilir?
Cevap 97 Cüz
Soru 98 Vahiy meleği hangi melektir?
Cevap 98 Cebrail
Soru 99 İslam dininin en önemli iki kaynağı hangileridir?
Cevap 99 Kur’an ve Sünnet
Soru 100 Allah’ın ,peygamberlere,Cebrail vasıtasıyla veya doğrudan ilahi bilgileri aktarmasına ne ad verilir?
Cevap 100 Din
Soru 101 Allah’ın varlığını , birliğini Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edene ne ad verilir?
Cevap 101 Müslüman
Soru 102 Hicret hangi yılda gerçekleşmiştir?
Cevap 102 622
Soru 103 Kur’an sayfalarının birleştirilip tek kitap haline getirilmesi hangi halife zamanında olmuştur?
Cevap 103 Hz. Ebubekir
Soru 104 Kur’an-ı Kerim’ın çoğalatılması hangi halife zamanında olmuştur?
Cevap 104 Hz. Osman
Soru 105 Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri,faziletleri nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?
Cevap 105 Haset
Soru 106 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in bütün kötülüklerin anası olarak nitelediği fiil hangi fiildir?
Cevap 106 İçki İçmek
Soru 107 Beş vakit namaz hangi gecede farz kılınmıştır?
Cevap 107 Miraç Gecesi
Soru 108 Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerede bulunur.
Cevap 108 Mescid-i Aksa – Kudüs
Soru 109 Namazda ayakta durmaya ne denir?
Cevap 109 Kıyam
Soru 110 Namazda Kuran okumaya ne denir?
Cevap 110 Kıraat
Soru 111 Zebur hangi peygambere indirilmiş bir kitaptır?
Cevap 111 Hz. Davud
Soru 112 İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in anne ve babasının adı nedir?
Cevap 112 Amine – Abdullah
Soru 113 İslam Peygamberi Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?
Cevap 113 40
Soru 114 İslam Peygamberi Hz.Muhammed kaç yılında nerede vefat etmiştir?
Cevap 114 632 yılında Medine
Soru 115 Birden fazla kişiyle imam eşliğinde birlikte kılınan namaza ne ad verilir?
Cevap 115 Cemaatle namaz
Soru 116 Kur’an surelerini oluşturan cümlelerden her birine ne ad verilir?
Cevap 116 Ayet
Soru 117 Mekke’nin yönetciliğini yapıp düşmanlardan koruyan Hz. Muhammed’in dedesinin adı nedir?
Cevap 117 Abdülmuttalip
Soru 118 İlk ve son peygamber hangi peygamberdir?
Cevap 118 Hz. Adem – Hz. Muhammed
Soru 119 Allah’ın emri ve yardımıyla gemi yapıp kendisine inanları koruyan peygamber kimdir?
Cevap 119 Hz. Nuh
Soru 120 Hıristiyanlığın Kutsal kitabı ve peygamberi kimdir?
Cevap 120 İncil – Hz. İsa
Soru 121 Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir?
Cevap 121 Yalan
Soru 122 İlk dört müslüman kimlerdir?
Cevap 122 Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd
Soru 123 Teslis (üçleme) inancı hangi dinde vardır?
Cevap 123 Hristiyanlık
Soru 124 Herhangi bir araştırma,kesin bilgi ve delile dayanmadan başkaları hakkında yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ne denir?
Cevap 124 Kötü Zan
Soru 125 Şit (as) kaç sayfa kitap (suhuf) verilmiştir?
Cevap 125 50 sayfa
Soru 126 Vefat eden İnsanların kıyamete kadar kabirde geçecek hayatlarını adı nedir?
Cevap 126 Berzah
Soru 127 Kur’an-ı Kerim’i açıklayan, yorumlayan bilim dalına ne denir?
Cevap 127 Tefsir
Soru 128 Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi , el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarmaktır. İslam dininin yasakladığı yanlış bir davranış olan bu batıl inanç nedir?
Cevap 128 Falcılık
Soru 129 Tabiat olaylarıyla ilgilenen meleğin adı nedir?
Cevap 129 Mikail
Soru 130 Şeytanı Tanrı edinme şeklinde tanımlanan her türlü kötülüğü serbest sayan sapkın inanç nedir?
Cevap 130 Satanizm
Soru 131 İnsanın günah ve sevaplarını yazmakla görevli melekler hangi meleklerdir?
Cevap 131 Kiramen Katibin
Soru 132 Bir dinin görüş ve anlayış farklılığı neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?
Cevap 132 Mezhep
Soru 133 Aynı dinin içinde tasavvufa dayanan ve Allah’a ulaşma arzusuyla tutulan yollara ne ad verilir?
Cevap 133 Tarikat
Soru 134 İnsan hangi yeteneği ile iyiyi ya da kötüyü dileyip ister ve ya tercih eder?
Cevap 134 İrade
Soru 135 Hz İsa’ ya inanan ilk kişilere ne denir?
Cevap 135 Havari
Soru 136 Hacıların şeytan taşladıkları ve kurban kestikleri yerin adı nedir?
Cevap 136 Mina
Soru 137 Musevi din adamına ne ad verilir?
Cevap 137 Haham
Soru 138 Hindistan’da bir zamanlar yaygın olarak uygulanmış olan, insanları sınıflara bölmüş Hinduizmi de etkilemiş sınıf sisteminin adı nedir?
Cevap 138 Kast Sistemi
Soru 139 Yahudilerin kutsal günleri hangi gündür?
Cevap 139 Cumartesi
Soru 140 Hristiyanların kutsal günleri hangi gündür?
Cevap 140 Pazar
Soru 141 Müslümanların kutsal günü hangi gündür?
Cevap 141 Cuma
Soru 142 Ahirette herkese dağıtılacak olan ve içinde insanın dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu deftere ne denir?
Cevap 142 Amel Defteri
Soru 143 Hacc ibadeti esnasında Kabenin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir ?
Cevap 143 Sa’y
Soru 144 İslamın en temel inancı olan Allah’ın var ve bir olması inancının terim adı adı nedir?
Cevap 144 Tevhid
Soru 145 Bir insanın dinen sorumlu olabilmesi için ilk şart (ön şart) nedir?
Cevap 145 Akıl sahibi olması
Soru 146 Mekke’de inen ayetlere ne ad verilir?
Cevap 146 Mekki ayet
Soru 147 Hz. Muhammed’e verilmiş en büyük mucize nedir?
Cevap 147 Kur’an-ı Kerim
Soru 148 Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara ne ad verilir?
Cevap 148 suhuf
Soru 149 Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek başkasına yüklemeye ne denir?
Cevap 149 İftira
Soru 150 Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?
Cevap 150 Kibir
Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah

Minarede ses, Ölümsüz nefes
Ezan
Eğilirsin kalkarsın, Engelleri yıkarsın, Bazen perde açılır, Sen Kabe’ye bakarsın.
Namaz

Duygular içinde pirdir, Onsuz hayat zehirdir.
Sevgi

Senede verir otuz okka üzüm
Ramazan

Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli.
Anne

Dört köşedir beş değil, Kimse ondan hoş değil.
Kabir

Maldan paradan verilir, Kırkta bir. Onunla Cennete varmadan, Cennet olur kabir…
Zekât

Gökten ay ile yıldızı kopardılar, kanımızın içine koydular.
Bayrak

Nar tanesi nur tanesi, Bu dünyanın bir tanesi.
Kur’an

Bir küçük minare, beyler ona dayana.
Baston

Hasretleri kavuşturur, Dalgınları barıştırır.
Bayram

Talebe toplar, Öğretmen dağıtır.
İlim

Âdem peygamberin sahip olmadığı ama çocukların sahip olduğu şey nedir?
Anne-baba

Gelir bir bir Gider bir bir Gelen gider Giden gelmez
Doğum-ölüm

“Çinde bile olsa arayın bulun!” diyor Peygamber. Akıllara nur, yüreklere fer, Onu bilenindir başarı, zafer…
İlim

Dil ile verilir, Sadaka denilir.
Güzel söz

Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime-i Şehadet

Ağız kapalıdır Yenmez içilmez… İslam’ın şartıdır, Asla vazgeçilmez..
Oruç

Bir odadan bir odaya geçiştir, İnanmayana pek zorlu iştir.
Ölüm

Tufandı bütün dünyayı su bastı. O gemi yaptı, Herkes gemide toplandı. Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh

Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Kitap

Geldi mi gider, Gitti mi gelmez!
Gençlik, ihtiyarlık

Bir adam bir komutla, Bin adamı devirir.
İmam, cemaat

Kat kat içinde, Kat kitap içinde, Ne molla bilir; Ne kitap içinde.
Alınyazısı

El eker dil biçer.
Yazı

Asla barınamaz öfke ve kin, Bir saray ki kapısı yürekteki sevgin…
Din

Hz. Musa’nın elindeki nur, Onun iniş yeri Cebel-i Tur
Tevrat

Hz. İsa’ya indi,İnançsızlık silindi. Dertlere ilaç oldu, Bütün acılar dindi…
İncil

Her varlık onu söyler, Her şey O söz ile dirilir…O söz ile cennete girilir.
La ilahe illallah

Dünya bir tarla, ahiret harman, Çalış çabala, Oraya girmeninİlk şarttır iman.
Cennet

Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime i Şahadet.

Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah

Evliyaların başı en birincisidir, Hz. Muhammed (s.a.v) soyunun bir incisidir.
Abdülkadir Geylani (k.s)

Parmağıyla işaret etti ay parçalandı,Parmaklarından su aktıHerkes içti suya kandı.
Hz. Muhammed (a.s.v)

Tufandı Bütün dünyayı su bastı.O gemi yaptıHerkes gemide toplandı.Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh

Demiri avcuna alır yoğururdu hamur gibi.. Buydu onun mucizesi. Zebur’u okurken dağlar taşlar dinlerdi. Pek güzeldi sesi…
Hz. Davut (a.s)

Kuyuya atıldı, kuyudan çıktı,İşi hizmetçilik oldu, Zindana atıldı, zindandan çıktı,Mısır’a melik oldu.
Hz. Yusuf (s.a)

Her tarafı yara oldu, Sanki bir gül gibi soldu. En son yara dilini sardı,O Allah’a yalvardı:“Dilimle seni zikrediyorum, Onu iyileştirmeni diliyorum!”Bu yüzden kurtuldu tüm yaradan, Onu iyileştirdi Yaratan..
Hz. Eyüp (a.s)

Ölüleri diriltmek mucizesi, Mesih’tir bir ismi Hz. Meryem annesi, Hanne ninesi, İmran dedesi..
Hz. İsa

Altı şartı var, Onsuz hayat dar. Onlara uyan, Nurlanır par par.
İmanın şartları

Tek isteği insanı cehenneme sokmak, Ona uyanlarsa ahmaktan daha (BibBiiiiiib Kafa) .
Şeytan

Bir odadan bir odaya geçiştir,İnanmayana per zorlu iştir.
Ölüm

Başı elham sonu nas, iç nurundan tas be tas.
Kur’an

Çivisi yok bir gün kopar, Bazı insanlar ona sanki tapar, Fanidir, onun da sonu var, Ecel bir gün onu da kapar…
Dünya

Akılla bilinmez, kalble bilinir, Saygıyla silinmez, kinle silinir.
Sevgi

Bir nedir? Beş nedir? Kabedeki taş nedir?
Allah, Namaz, Hacer-ûl Esved

Bilene gereksiz, Bilmeyene yetersiz; Büyükler söyler, Küçükler dinler.
Öğüt

Az gitti, uz gitti, Dere tepe düz gitti. Altı ay bir güz gitti; Uyanınca hep bitti.
Rüya

Ünü gelir ürkütür, Beyi, paşayı korkutur.
Azrail

Dizi dizi yıldızlar Ne erkek ne de kızlar Işıktan öte hızlar Güzel kokuyu özler.
Melekler

Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir, Ne yerdedir, ne göktedir, o bir sır.
Allah (c.c.)

İstanbul’un surlarına bayrağı dikti, Her tarafı mızrak ve ok yarası,Sonra gözlerini göklere dikti.
Ulubatlı Hasan

Kosova savaşında şehit düşen Ölürken “Attan inmeyesüz.” diyen.
Murat Hüdavendigar

İnsanda var bir kabe Onsuz insan harabe.
Kalb

Zıddıdır küfür, Bunca nimete karşıGerektir ………
Şükür

Her işe onunla başlarız, Odur her kapıyı açan anahtar,İlk dua, ilk yakarışVe ilk niyazımız…
Besmele

Sayıları beştir, ışıl ışıl kardeştir, Âlemlere güneştir.
İslam’ın şartları

Konya’da fener Allah der döner.
Mevlana

Ezelden ebede giden yolcu, Allah’a ulaşır yolunun ucu.
İnsan

Öyle günler ki nurlar saçılır, O günlerde Cennet kapıları açılır.
Pazartesi-Perşembe

Kabartmalı bir kitap Özlü, hikmetli hitap Harfleri atom, yıldız, Hakk’ı anlatır yalnız.
Tabiat

Bir küçücük aynacık İçinde bütün varlık
Kalb

Anneler söyler İlahi gibi Bebekleri uyutur Tatlı iklimi…
Ninni

Bir ağaç ismi Osmanlının kurulduğu yer Oradan çıktı ilk filizler.
Söğüt

Adaletiyle ünlü, Dört halifeden biri Hattapoğlu lakabı Gönlü ebedi diri…
Hz. Ömer

“Şahadet parmağı gibi” göğe yükselir, Her gün beş vakit Allah u ekber denir.
Minare

Namaz için kıbleye Döneriz Allah diye, Bil bakalım nereye?
Kabe

Kelimeler bir çiçek Özünde has içecek, Arı, böcek, kelebek, Herkesi cezbedecek.
Güzel Söz

Sağı, solu, altı, üstü nur, Dışı mutluluk içi dolu huzur…
Kur’an

Yuvarlaktır, düz değil; Doksan dokuz, yüz değil.
Tesbih

Gözden damlar; Bazen çağlayana döner. Allah için olursa, Cehenneme düşse Cehennem söner…
Göz yaşı

Denize atıldı, balık yuttu, Kayboluyordu Allah elinden tuttu…
Hz. Yunus

Allah’tan aldığı emri ulaştırır peygambere. İşte o vahiy meleği. Selam onun üzerine
Cebrâil (a.s.)

Ömrümüz sona erince ruhu bedenden ayırır. Mü’min olan korkmaz ondan çünkü hep hazırlıklıdır
Azrâil (a.s.)

Vakti saati gelince iki kere üfler Sûr’a. İlkinde ölür her canlı. Ardından gelir huzura
İsrâfil (a.s.)

Kar ve yağmuru yağdırır. O estirir rüzgârları. Allah’ın izniyle yapar elbette bütün bunları
Mikâil (a.s.)

İki güzel melek vardır. Yaptıklarımızı yazar. Sağdaki iyilikleri soldaki kötülükleri.
Kirâmen Kâtibîn

Onlar sorular sorar İnsan kabre girdiğinde “Rabbin kimdir, dinin nedir?” Bilemezsen vay haline!
Münker ve Nekir

Sanki elimizden tutar tam düşeceğimiz zaman. Çoğunlukla korur bizi ufak tefek kazalardan.
Hafaza melekleri

Ne de güzel bir yer cennet Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak o da cennet arkadaşı
Rıdvan

Rabbim korusun bizleri azabından, gazabından
Sığınırız o Rahîm’e Cehennemin başkanından
Mâlik
Doksan dokuz cemaat iki müeezzin bir imam.

Tesbih

Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan hiç bilmez.
Tabut

Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır.
Bayram

Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın. .

Ecel

Gökten bir elma düştü, oniki parçaya ayrıldı on birini yediler, birine hayır dediler.

Ramazan ayı


Tags: Aile ve Sağlık, Dini Bilmece, Dini Bilmeceler, Dini Chat, DİNİ HİKAYELER, dini sohbet, islam, iSlami Chat, iSlami Haberler, iSlami Rüya Tabirleri, islami site, Islami Sohbet Platformu, iSlami Sohbetler, islamisohbet, Peygamberler Tarihi ve Hayatı,

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen